неділя, 28 квітня 2019 р.

Зі святом ВеликодняЩиро вітаю друзів та читачів  
"ДОБРОЇ ФІЗИКИ :)"  
зі світлим святом 
ВЕЛИКОДНЯ.

Нехай Божа милість та ласка зійдуть на Вас.

Зичу всім весняного настрою, міцного здоровя, незмінного успіху та здійснення усіх задумів.

Lehrer

четвер, 25 квітня 2019 р.

Жива електрика (ДЗ)

Електрика в живій природі

 Вивчаючи закони електрики і дивлячись на різноманіття їх застосування в техніці, мимоволі задаєш собі запитання: наскільки широко сама природа використовує ці закони?

Люди вже давно спостерігали дію електричних сил як у живій, так і в неживій природі. Електричні вугри, скати; блискавка – звичні явища. Перші мандрівники  дивувалися з екзотичного способу полювання на південноамериканського електричного вугра. Індіанці заганяли у водойму, де водилися вугрі, стадо коней, і всю силу своїх електричних розрядів небезпечна риба обрушувала на беззахисних тварин. Лише згодом рибалки заходили у воду і вже без страху руками ловили цю незвичайну рибу.
Електричні водяні тварини існують не тільки в Америці. Відомо понад 50 видів, і належать вони до різних родин. Про унікальні властивості електричного сома, який водиться у річці Ніл, знали ще давні єгиптяни. Головний біль тодішні знахарі  пропонували лікувати прикладанням до хворого місця живого ската.

Усі види електричних риб мають особливий орган, котрий виробляє електрику. За його допомогою тварини полюють, захищаються пристосовуючись до життя у водному середовищі.
Але чому у жодної наземної тварини не виявлено електричного органа? 

середа, 24 квітня 2019 р.

Громовиця

Громовиця - іскровий газовий розряд


Громовиця - іскровий розряд
Мало що в цьому світі може викликати в людини одночасно відчуття страху і захоплення, панічної боязні та величі. Все це про блискавку – гігантську електричну іскру, котра може сягати декількох кілометрів довжини, струми в якій доходять до 100 000 А, а напруги між хмарою та землею перед її виникненням дорівнюють 1 000 000  кВ. Тривалість розряду мала, тому і загальний заряд, котрий переносить блискавка, як правило, невеликий (0,1-10 Кл). 

вівторок, 23 квітня 2019 р.

Коронний розряд

Вогні святого Ельма
    Вчимо нову тему   

    
Електричний струм, котрий проходить в газах, назвають газовим розрядом. 
При кімнатних температурах молекули газу (наприклад, повітря) лишаються нейтральними, носіїв струму немає, а отже газ є діелектриком. Для того, щоб перевести газ в розряд провідників необхідно його іонізувати, тобто перетворити частину його молекул на іони та електрони. Цього досягають шляхом 
  • нагрівання, 
  • опроміненням потоком заряджених частинок, 
  • опроміненням ультрафіолетом або 
  • Х- променями.
Газовий розряд поділяють на самостійний та несамостійний, розрізняючи при цьому наступні типи самостійного газового розряду: 

  • тліючий газовий розряд;
  • іскровий газовий розряд;
  • коронний газовий розряд;
  • дуговий газовий розряд.   

неділя, 21 квітня 2019 р.

ДЗ №7. Канікули

Домашнє завдання №7
     Струм в напівпровідниках    


Домашнє завдання виконати на  четвер 2.05.2019 р.
Розв'язки оформити в зошитах або на подвійних листочках!

Напівпрвідник р-типу


субота, 20 квітня 2019 р.

ДЗ №6. Канікули

 Домашнє завдання №6
     Електроліз. Закони електролізу    


Домашнє завдання виконати на  четвер 2.05.2019 р.
Розв'язки оформити в зошитах або на подвійних листочках!

Використання електролізу


Бажаю успіху!

четвер, 18 квітня 2019 р.

Діод. Транзистор

Струм у напівпровідниках
    Прочитати, зрозуміти, вивчити та доповнити конспект лекцій

Утворення p-n переходу

середа, 17 квітня 2019 р.

ДКР 10-2

Домашня Контрольна Робота №10-2
на середу 24.04.2019 р.
   Електроліз   
НАГАДУЮ:
Задачі слід оформляти саме так:


понеділок, 15 квітня 2019 р.

І знову закон Ома

Закон Ома для електролітів


Схема іонної провідності

Електричний струм в електролітах має спільні риси з електричним струмом в металах, проте суттєво відрізняється від газового розряду. В процесі проходження струму через електроліти виконуються закони Фарадея (оглядово ми знайомі з ними з уроку). Зауважу, що для електролітів, як і для металів, справедливим є також і ЗАКОН ОМА.
Запишемо густину струму, враховуючи, що він створюється дрейфом додатніх та від’ємних іонів:

j= j(+) + j(-) = n(+) e v(+) + n(-) e v(-)

де n(+), n(-) - концентрація позитивних та негативних іонів, е – заряд іона, v(+), v(-)- дрейфова швидкість іонів.

неділя, 14 квітня 2019 р.

Електроліз

Електричний струм в електролітах


Мал 1. Електроліз водного розчину хлориду міді


  • Електролітами називають провідні середовища, в яких протікання електричного струму супроводжується перенесенням речовини.
  • Носіями вільних зарядів в електролітах є додатньо і від’ємно заряджені іони.

понеділок, 8 квітня 2019 р.

ДЗ 5*/2

 Домашнє завдання №5* (2 семестр)
     Електрика* - зірочка    

Домашнє завдання виконати на 
середу 17.04.2019 р.
Розв'язки оформити  в зошиті з лекцій.

Перегляньте 10 задач, котрі пропонувалися на олімпіадах різних рівнів. Слід спробувати розв'язати ці задачі. В процесі розв'язку зверніть увагу на їх складність та порівняйте це завдання з класними задачами.
Бажаю успіху!четвер, 4 квітня 2019 р.

середа, 3 квітня 2019 р.

Чорний ящик ("зірочка" - "трикутник")

Перетворення з’єднання «трикутник» в еквівалентне з’єднання «зірочка» і  навпаки
   Готуємось до заліку...   


З’єднання трьох опорів, які створюють сторони трикутника - з’єднання  «трикутник»  (мал. 1), а з’єднання трьох опорів, що має вигляд трипроменевої зірки називають з’єднання «зірка» (мал. 2).У вузлах 1, 2, 3  трикутник з опорами R12, R23R13  і зірка R1, R2R  - з’єднуються з рештою частинами кола, яка  на малюнку не показана. Згідно першого закону Кірхгофа та закону Ома можна вивести розрахункові формули для переходу від трикутника до зірки і навпаки.


За відомими опорами трикутника R12, R23R13   розраховуються опори зірки R1, R2R:
Відповідно за відомими опорами зірки R1, R2R розраховуються опори трикутника R12, R23R13 :


ЗАДАЧА

вівторок, 2 квітня 2019 р.

"0"-метод

Компенсаційний метод вимірювання е.р.с.
    Готуємось до заліку


Розглядаючи на уроці місткову схему ми побачили спосіб визначення невідомого опору. А чи можливо придумати спосіб, щоб визначати електрорушійну силу (е.р.с.) джерела електричного струму? Розглянемо як цю проблему можна вирішити.


Два джерела з Е(1) та Е(2), одне з яких невідоме, включено назустріч оде до одного. В коло ввімкнуто також гальванометр та реостат. Пересуваючи повзунок реостата, знаходимо таке положення, при якому покази гальванометра дорівнюватимуть нулю.

І(г)=0

Записуючи друге правило Кірхгофа для контура 1 та контура 2 отримаємо:


З останнього виразу знаходимо:

понеділок, 1 квітня 2019 р.