понеділок, 30 листопада 2020 р.

ДКР №8 (10 клас)

 Домашня Контрольна Робота №8 

Молекулярна фізика. Газові закони
 Задачі розв'язати 
 та здати до 9.00 в середу 9.12.2020 р. в класрумі 


 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.5.23; 5.5.24; 5.5.26; 

5.5.27; 5.5.28; 5.5.29; 5.5.30; 5.5.31; 5.5.32.


 Бажаю успіху!

неділя, 29 листопада 2020 р.

ДЗ №10 (10 клас)

Молекулярна  (статистична) фізика

Домашнє завдання №10
ДЗ №10  виконати, акуратно оформити з поясненням 
та здати в СУБОТУ 5.12.2020 року 
до першого уроку в класрум.середа, 25 листопада 2020 р.

Розподіл Больцмана


Розподіл частинок у  силовому поліПовний безлад, яким характеризується тепловий рух  молекул, все ж таки має свої закони. Не дивлячись на те, що кожна молекула постійно змінює свою швидкість, макроскопічний стан газу в системі не змінюється (саме такі роздуми призвели до встановлення Максвелом у 1859 році  розподілу молекул газу по швидкостях).

Рівноважний стан газу характеризується не тільки розподілом молекул по швидкостях, але і по координатах. При відсутності зовнішніх силових полів цей розподіл буде однорідним: газ рівномірно розподіляється по всьому об’єму посудини.  
Яким буде розподіл молекул газу при наявності поля (наприклад поля тяжіння), яке діє на молекули?
Добре відомо, що атмосферний тиск зменшується з висотою. Наприклад, на висоті 5 600 м тиск дорівнює ½ тиску на рівні моря. Однак звідси не слід робити висновок, що на висоті вдвічі більшій зовсім немає молекул – літаки літають і на висотах 30 000м.

Знайдемо розподіл молекул газу в однорідному полі тяжіння з висотою.

вівторок, 24 листопада 2020 р.

Основне рівняння МКТ


Основне рівняння МКТ 
(виведення)


Траекторія руху однієї частинки
     
Розглянемо ідеальний газ. (Пригадаємо, що ідеальний газ – це модель реального газу в якому: 
1) відсутня взаємодія між молекулами; 
2) молекули – матеріальні точки певної маси (займають безмежно малий об’єм в порівнянні з об’ємом посудини);   
3) при зіткненні  між собою та зі стінками посудини ведуть себе  як пружні кульки;  
4) молекули рівномірно розподілені по об’єму).

Дана речовина займає об’єм V та складається із великої кількості частинок N
Газ перебуває у стані теплової рівноваги у якій N1 частинок володіють швидкостями v1 N2 – v2N3 – v3; …
  
Обрахуємо тиск газу на елемент поверхні  ΔS на основі молекулярно - кінетичної теорії (МКТ) та механіки Ньютона. При цьому враховуватимемо, що удари молекул (атомів, іонів) пружні, молекули масивні (m) та  молекули тотожні між собою.

понеділок, 23 листопада 2020 р.

Розподіл Максвелла


 Розподіл Максвелла по 
швидкостях

Д.З. Вивчити параграфи 4.6 та 4.7 (стор.118-131) з підручника Мякішева-10Внаслідок багаторазових зіткнень молекул газу між собою та зі стінками посудини, в якій міститься велика кількість молекул, встановлюється деякий статистичний розподіл молекул за швидкостями. Дж. Максвелл у 1859 році вивів закон розподілу молекул за швидкостями, використавши основні положення молекулярно-кінетичної теорії:Як видно з наведеної формули, функція розподілу Максвелла залежить від температури газу, маси частинок і їхньої швидкості.

Розподіл Максвелла по швидкостях

субота, 21 листопада 2020 р.

ДЗ №9 (10 клас)

 

Молекулярна фізика 

Домашнє завдання №9

Завдання виконати, правильно оформити  і здати до 9:00  середи 2.12.2020 р.пʼятниця, 20 листопада 2020 р.

Рівняння Клапейрона-Менделєєва


Рівняння стану ідеального газу


Урок-лекція у ЛФМЛ

1. Рівняння Клапейрона-Менделєєва - рівняння стану ідеального газу. 
2. Газові закони (інші формулювання). 
3. Стала Больцмана. 
4. Графіки ізопроцесів. 
5. Суміш газів. Закон Дальтона. 
6. Нормальні умови. Фізичний зміст універсальної газової постійної. 
7. Рівність коефіцієнтів тиску та об'єму (доведення). 
8. Савченко: 5.5.11; 5.5.12.

вівторок, 17 листопада 2020 р.

ДКР №7 (10 клас)


 
Домашня Контрольна Робота №7 
Молекулярна фізика. Газові закони
 Задачі розв'язати 
 та здати до 9.00 в середу 25.11.2020 р. в класрумі 


 5.5.1; 5.5.2; 5.5.3; 5.5.5; 5.5.6; 5.5.7; 

5.5.8; 5.5.9; 5.5.13; 5.5.18; 5.5.19; 5.5.20.


 Бажаю успіху!

понеділок, 16 листопада 2020 р.

Ізопроцеси

Газові закони


Ізопроцесами називають термодинамічні процеси, що протікають в системі з незмінною масою при постійному значенні одного із параметрів стану системи.


1˚ Ізотермічний процес: Т = const, ΔT = 0 

Закон Бойля-Маріотта


Р.Бойль (англ.), Е. Маріотт (фр.), ХVII ст.

Закон Бойля-Маріотта:
Добуток pV=const для даної кількості газу при постійній температурі.
Пояснення закону Бойля-Маріотта з точки зору МКТ.
Тиск – це узагальнена, усереднена дія молекул (атомів, частинок) на стінки. При зменшенні об’єму в декілька раз у стільки ж раз збільшується число молекул в одиниці об’єму (концентрація), а отже і число ударів молекул в стінки за одиницю часу. Останнє веде до зростання тиску.

неділя, 15 листопада 2020 р.

ДЗ №8 (10 клас)

Молекулярна фізика

Домашнє завдання №8

 Завдання виконати, правильно оформити  і здати до 9:00  суботи 21.11.2020 р.

Бажаю успіху!

субота, 14 листопада 2020 р.

Ідеальний газ

Модель ідеального газу
Ідеальний газ – це модель реального газу в якому:
  • відсутня взаємодія між молекулами;
  • молекули – матеріальні точки певної маси (займають безмежно малий об’єм в порівнянні з об’ємом посудини);  
  • при зіткненні  між собою та зі стінками посудини ведуть себе  як пружні кульки; 
  • молекули рівномірно розподілені по об’єму.


Ідеальний газ при будь-яких умовах завжди перебуває у стані газу.

середа, 11 листопада 2020 р.

***

Підручник з фізики для учнів 1о-го  класу


Підручник  Г.Я. Мякишева для поглибленого вивчення фізики:

вівторок, 10 листопада 2020 р.

ДЗ №7 (10 клас)

ТЕПЛОВЕ РОЗШИРЕННЯ

Домашнє завдання №7

 Завдання виконати, правильно оформити  і здати до 9:00  середи 18.11.2020 р.


ДЗ №7 виконати на середу 18.11.2020 р.


понеділок, 9 листопада 2020 р.

МКТ

Молекулярно – кінетична теорія

 

 Молекулярно – кінетична теорія (МКТ) розглядає будову і властивості тіл, як результат руху і взаємодії молекул.

Основні положення МКТ:

1. Усі речовини складаються з мікрочастинок (атомів, молекул, іонів), тобто мають дискретну (перервну) будову.
2. Частинки (атоми, молекули, іони) перебувають в неперервному хаотичному тепловому русі.
3. Між частинками (атомами, молекулами, іонами) існують сили взаємодії (притягання або відштовхування) електромагнітної природи.Експериментальні підтвердження основних положень МКТ.

Перше положення :

"Усі речовини складаються з мікрочастинок (атомів, молекул, іонів), тобто мають дискретну (перервну) будову".

субота, 7 листопада 2020 р.

ДЗ №6 (10 клас)

СТВ 

Домашнє завдання №6

 Завдання виконати, правильно оформити  і здати до 9:00  суботи 14.11.2020 р.

пʼятниця, 6 листопада 2020 р.

СТВ (продовження + відео)

 Спеціальна теорія відносності  
Урок розв. задач
Урок розв'язування задач у 10 класі ЛФМЛ

1. СТВ у завданнях ЗНО.
2. Задачі середньої шкільної складності.

середа, 4 листопада 2020 р.

СТВ (продовження + відео)

 Спеціальна теорія відносності  Урок-лекція у ЛФМЛ

1. Зміст СТВ  та наслідки перетворень Лоренца.
1.1. Зменшення довжини тіла.
1.2. Сповільнення часу.
1.3. Релятивістський закон додавання швидкостей.
2. Релятивістська динаміка. 

вівторок, 3 листопада 2020 р.

ДЗ №5 (10 клас)

СТВ 

Домашнє завдання №5

 Завдання виконати, правильно оформити  і здати до 9:00  середи 11.11.2020 р.

БАЖАЮ УСПІХУ!

неділя, 1 листопада 2020 р.

СТВ

 Спеціальна теорія відносності  
1°.  Постулати СТВ

1. Усі фізичні явища (механічні, електромагнітні…) у всіх ІСВ за однакових умов протікають однаково.
2. Швидкість світла у вакуумі не залежить від швидкості руху джерела світла і є однаковою у всіх ІСВ.