середа, 31 березня 2021 р.

ЕРС


Все буде добре!


Електрорушійна сила
(ОК №4)


Переписати конспект №4 в зошит до наступної лекції, ВИВЧИТИ його у відповідний термін, попередньо зрозумівши.
Увага! Переписати конспект в зошит до наступного уроку фізики!

Бажаю успіху
Не хворійте...

 Конспект №4 

Тема: Електрорушійна сила
1. ЕРС 
2. Узагальнений закон Ома

субота, 27 березня 2021 р.

ДКР № 11.2 (10 клас)

  

Домашня Контрольна Робота №11,
 2-й семестр
Електростатика 
 Задачі розв'язати 
 та здати до 9.00 в середу 7.04.2021 р. в класрумі 


 6.3.16; 6.3.26; 6.3.33; 6.3.35; 6.4.12; 6.5.2; 

6.5.3; 6.5.4; 6.5.10; 6.5.11; 6.5.27 а); 6.6.1. Бажаю успіху!

пʼятниця, 26 березня 2021 р.

Розрахунок електричних кіл (постійного струму)

 

Все буде добре!


Розрахунок електричних кіл
Переписати конспект №3 в зошит до наступної лекції, ВИВЧИТИ його у відповідний термін, попередньо зрозумівши.
Увага! Переписати конспект в зошит до наступного уроку фізики!

Бажаю успіху
Не хворійте...

 Конспект №3 

Тема: Розрахунок електричних кіл
1. З'єднання провідників. 
2. Розрахунок опору кіл за допомогою симетрії. 
3. Вимірювання сили струму та напруги. Шунт. Додатковий опір. 

середа, 24 березня 2021 р.

Закони постійного струму (продовження)


Все буде добре!

Закони постійного струму
Переписати конспект №2 в зошит, ВИВЧИТИ його, попередньо зрозумівши.
Переписати конспект в зошит до наступного уроку фізики!

Бажаю успіху
Не хворійте...

Конспект №2

Тема: Закони постійного струму
1. Закон Ома. 
2. Робота і потужність струму.

вівторок, 23 березня 2021 р.

Електричний струм (початок)


Все буде добре!

Електричний струмМи закінчили вивчати тему ЕЛЕКТРОСТАТИКА.
 Але з сьогоднішнього дня ми переходимо до, можливо, ОСТАННЬОЇ теми в 10-му класі.
Тема для нас не є новою. То ж будемо її здебільшого повторювати...
Отож нова тема:

ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Вивчатимемо (повторюватимемо) тему за допомогою опорних конспектів.

Домашнє завдання

Переписати конспект №1 в зошит, ВИВЧИТИ його та бути готовим до здачі.


Бажаю успіху
Не хворійте...

Конспект №1Тема: Електричний струм
1. Струм в провідниках. 
2. Кількісні характеристики електричного струму.

 

понеділок, 22 березня 2021 р.

ДКР № 10.2 (10 клас)

 

Домашня Контрольна Робота №10,
 2-й семестр
Електростатика 
 Задачі розв'язати 
 та здати до 9.00 в середу 31.03.2021 р. в класрумі 


 6.3.13; 6.3.14; 6.4.1; 6.4.4 а,б); 6.4.5; 6.4.6; 

6.4.7; 6.4.9 а,б,г,д); 6.4.10; 6.4.11; 6.5.6; 6.5.8. Бажаю успіху!

неділя, 21 березня 2021 р.

ДЗ № 5.2 (10 клас) - оновленоДомашня  Робота 
№ 5.2 (ІІ семестр) 
скоро літо
Електрика
здати розв'язки задач з поясненням до першого уроку 
в суботу 27.03.2021 р. в класрум. 
Відповіді оформити з коротким поясненням фізики


Електростатика. Конденсатори

вівторок, 16 березня 2021 р.

* ** *


Енергія електричного поля

Урок - лекція у ЛФМЛ (10-в)

1. Власна енергія зарядженого провідника; 1.1 Енергія системи точкових зарядів. 2. Енергія зарядженого конденсатора. 3. Дослід Міллікена. Рух електронів в постійному однорідному електричному полі.

понеділок, 15 березня 2021 р.

Енергія електричного поля

Енергія електричного поля


Досвід показує, що заряджений конденсатор має запас енергії.
Енергія зарядженого конденсатора дорівнює роботі зовнішніх сил, яку потрібно виконати, щоб зарядити конденсатор.
Процес зарядки конденсатора можна представити як послідовне перенесення достатньо малих порцій заряду Δq > 0 з одної обкладки конденсатора на другу (мал. 1). При цьому одна обкладка поволі зарядиться додатнім зарядом, а друга – від’ємним. Оскільки кожна порція переноситься в умовах, коли на обкладках вже є деякий заряд q, а між ними існує деяка різниця потенціалів 

 U = q/C  

при перенесенні кожної порції Δq зовнішні сили повинні виконати роботу:


ΔА = UΔq = qΔq/C

Мал. 1 Процес зарядки конденсатора


неділя, 14 березня 2021 р.

ДКР № 9.2 (10 клас)


Домашня Контрольна Робота №9,
 2-й семестр
Електростатика 
 Задачі розв'язати 
 та здати до 9.00 в середу 24.03.2021 р. в класрумі 


 6.3.18; 6.3.19; 6.3.20; 6.3.21; 6.3.22; 6.3.23; 

6.3.24; 6.3.37; 6.3.39; 6.3.40; 6.4.2 а,б); 6.4.3 а,б). Бажаю успіху!

четвер, 11 березня 2021 р.

Електрична ємність

Електроємність. Конденсатори


   
Конденсатори - "двоногі марсіанчики"
Якщо двом ізольованим провідникам надати заряди q1 і q2, то між ними виникне деяка різниця потенціалів Δφ, яка залежить від величин зарядів і геометрії провідників. Різницю потенціалів Δφ між двома точками в електричному полі часто називають напругою і позначають літерою U. Найбільший практичний інтерес має той випадок, коли заряди провідників однакові по модулю і протилежні за знаком: q1 = – q2 = q. В цьому випадку можна ввести поняття електричної ємності.
Електричною ємністю системи з двох провідників називають фізичну величину, яка визначається як відношення заряду q одного з провідників до різниці потенціалів Δφ між ними:

 С= q/Δφ = q/U

В системі СІ одиниця електроємності називається фарада (Ф):

1Ф = 1Кл/1В

Величина електроємності залежить від: 

  • форми,
  • розмірів провідників та 
  • властивостей діелектрика, який розділяє провідники. 

середа, 10 березня 2021 р.

неділя, 7 березня 2021 р.

ДКР № 8.2 (10 клас)


Домашня Контрольна Робота №8,
 2-й семестр
Електрика 
 Задачі розв'язати 
 та здати до 9.00 в середу 17.03.2021 р. в класрумі 


 6.3.1; 6.3.2; 6.3.3; 6.3.4; 6.3.5; 6.3.6; 

6.3.7; 6.3.8; 6.3.9; 6.3.10 а); 6.3.11; 6.3.12 а). Бажаю успіху!

субота, 6 березня 2021 р.

Діелектрики у зовнішньому електричному полі


Діелектрики. Поляризація діелектриків  При внесенні діелектрика в зовнішнє електричне поле Е0 в ньому виникає перерозподіл зарядів, які входять до складу атомів або молекул. В результаті такого перерозподілу на поверхні діелектричного зразка появляються надлишкові нескомпенсовані зв’язані заряди. Всі заряджені частинки, які утворюють макроскопічні зв’язані заряди, як і раніше входять до складу своїх атомів.
Звязані заряди створюють електричне поле Е’ яке всередині діелектрика направлено противополежно вектору напруженості Е0  зовнішнього поля. Цей процес називають поляризацією діелектрика. В результаті повне електричне поле 
Е = Е0 Е  

всередині діелектрика виявляється по модулю меншим зовнішнього поля. 
Фізична величина, яка дорівнює відношенню модуля напруженості Е0 зовнішнього електричного поля в вакуумі до модуля напруженості Е повного поля в однорідному діелектрику, називають діелектричною проникністю речовини. 

ε = Е0

середа, 3 березня 2021 р.

ДЗ № 4.2 (10 клас)

Домашня  Робота № 4.2 (ІІ семестр) 
скоро канікули
Електрика
здати розв'язки задач з поясненням до першого уроку в суботу 6.03.2021 р. в класрум. 
Відповіді оформити з детальним поясненням фізики. 

Мал. 50понеділок, 1 березня 2021 р.

Провідники в електричному полі

Провідники  в зовнішньому електричному полі

Мал. 1 Електростатична індукція
  Речовини, внесені в електричне поле, можуть суттєво змінити його. Це повязано з тим, що речовина складається з заряджених частинок. При наявності зовнішнього поля відбувається перерозподіл заряджених частинок, і в речовині виникає власне електричне поле. Повне електричне поле Е складається з зовнішнього поля Е0 і  внутрішнього поля Е яке створюють заряджені частинки речовини.


Загалом речовини різноманітні за своїми електричними властивостями. Найбільш широкими класами  речовин є провідники і діелектрики.

Головна особливість провідників – наявність вільних  зарядів (електронів), які беруть участь в тепловому русі і можуть пересуватися по всьому об’єму провідника під дією електричного поля. Типові провідники – метали.

Якщо відсутнє зовнішнє поле в будь-якому елементі об’єму провідника від’ємний вільний заряд компенсується позитивним зарядом іонної гратки. Якщо провідник, внесли в електричне поле, в ньому відбувається перерозподіл вільних зарядів, внаслідок чого на поверхні провідника виникають нескомпенсовані додатні та від’ємні заряди (мал. 1). Цей процес називають електростатичною індукцією, а заряди, які зявилися на поверхні провідника – індукційними зарядами.
Повне електростатичне поле всередині провідника дорівнює нулю, а потенціали у всіх точках однакові і рівні потенціалу на поверхні провідника.