вівторок, 31 березня 2020 р.

Завдання №5.1

Все буде добре!

ФІЗИКА. Карантин
Завдання №5.1
(для учнів 9-х класів)
  • Вивчити (повторити) "Робота в механіці. Робота змінної сили. та Класифікація сил та систем ";
  • Опрацювати  відновідні параграфи з підручника Гельфгада "Фізика 9";
  • Опрацювати  параграф 54 підручника Засекіної "Фізика 10";
  • Опрацювати  параграфи 6.2 - 6.7 (стор.312-335) підручника Мякішева "Фізика 9";
  • Не хворіти!

  понеділок, 30 березня 2020 р.

  Сили та системи тіл

  Класифікація сил та систем
  вартує пригадати...


  Сила – це векторна фізична величина, яка є характеристикою міри взаємодії між тілами.

  У природі зустрічається безліч найрізноманітніших сил: сила Ампера, сила Лоренца, сила кулонівської взаємодії, сила Коріоліса, неінерціальні сили, доцентрова сила, сила Архімеда, сила тяжіння, сила пружності, вага тіла, сила Всесвітнього тяжіння, і т. д. 

  Проте видів взаємодій існує лише чотири: 
  гравітаційна, 
  електромагнітна, 
  сильна та 
  слабка. 
  І кожна сила зі всього різноманіття сил визначає лише якусь з цих чотирьох взаємодій.

  Сили поділяють на:

  1. потенціальні (консервативні) та

  2. непотенціальні (неконсервативні).

  пʼятниця, 27 березня 2020 р.

  Завдання №4.1


  ФІЗИКА. Завдання №4.1
  (для учнів 9-х класів)

  Імпульс. ЗЗІ
  Якісні задачі


  Якісні задачі опрацювати на суботу 4.04.2020 р.
  Перевірятиму лише розгорнуті, добре відскановані та акуратно, розбірливо написані відповіді 
  Бажаю успіху!
  Не хворієм...

  Закон збереження імпульсу ... в дії
  1. Диск масою 5 кг і радіусом 25 см обертається з частотою 5 обертів за секунду навколо нерухомої осі, яка проходить через його центр мас.  а) обчисліть його імпульс; б) обчисліть імпульс цього диску, якщо вісь обертання проходить через край диска?

  2. Чому дорівнює імпульс тіла чи довільної системи тіл у системі відліку, зв’язаній з їх центром мас?


  3. Стальна кулька падає на стальну плиту одного разу з висоти h, другого – з висоти в к раз більшої. Порівняйте імпульси, які кулька передає плиті в обох випадках.

  4. Маса перешкоди поступово зменшується до маси кульки. Як це вплине на швидкість кульки після зіткнення з нерухомою в початковий момент перешкодою?

  5. Як рухається частинка, якщо в будь-який момент зміна її імпульсу перпендикулярна до нього? 

  середа, 25 березня 2020 р.

  Завдання №4 (ДКР №9.2)

  Домашня Контрольна Робота №9 (ІІ семестр) 
  Динаміка. Імпульс. ЗЗІ
  Задачі розв'язати 
  та здати скани або фото до 10.00 середи 1.04.2020 р.
  2.1.30; 2.1.40; 2.1.41; 2.1.42; 2.1.51; 2.1.53; 
  2.2.3; 2.2.5; 2.2.9; 2.2.23; 2.2.24; 2.2.27.

  Бажаю успіху!

  вівторок, 24 березня 2020 р.

  Завдання №3.4


  ФІЗИКА
  Завдання - заняття №3.4
  (для учнів 9-х класів)

      Кількість руху. ЗЗІ    
  На сьогоднішньому дистанційному занятті переходимо до задач.

  Завдання:
  1. Розібратися уважно з умовою задачі. 
  2. Записавши "Дано", зробивши відповідний задачі малюнок спробуйте отримати рішення самостійно. 
  3. Якщо не виходить, тоді детально розібратися з моїм розв'язком.

  Савченко 2.2.10  Читати розв'зяок задачі  2.2.10

  Савченко 2.2.11  Читати розв'зяок задачі 2.2.11

  Савченко 2.2.12  Читати розв'зяок задачі 2.2.12

  Савченко 2.2.13  Читати розв'зяок задачі 2.2.13

  Савченко 2.2.17  Читати розв'зяок задачі 2.2.17

  Савченко 2.2.19  Читати розв'зяок задачі 2.2.19

  Савченко 2.2.21  Читати розв'зяок задачі 2.2.21

  Савченко 2.2.22*  Читати розв'зяок задачі 2.2.22*
  На цьому наш урок розв'язування задач на закон збереження кількості руху завершено.
  Не хворійте!

  понеділок, 23 березня 2020 р.

  Завдання №3.3


  ФІЗИКА. Завдання №3.3
  (для учнів 9-х класів)

      Кількість руху. ЗЗІ. Реактивний рух   
  Увага!
  • Опрацювати 6 базових задач з відео №1.
  • + Два уроки Павла Віктора опрацюйте уважно.
  • Задачі законспектувати в зошит з лекцій.
  • Далі переходимо до САВЧЕНКА! 
  • Не хворійте!

  неділя, 22 березня 2020 р.

  Завдання №3.2

  Вихідні пройшли...
  Починаємо вчитись!


  ФІЗИКА. Завдання №3.2
  (для учнів 9-х класів)

      Реактивний рух   

  1. Закріплюємо вивчене: "Реактивний рух" (повторення).
  2. Далі: вчимось розв'язувати задачі...

  пʼятниця, 20 березня 2020 р.

  Завдання №3.1

  Так працює імунітет...

  ФІЗИКА. Карантин
  Домашнє Завдання №3.1
  (для учнів 9-х класів)

  Віповіді до "ДЗ Карантин" (без розв'язків) ПОТРІБНО НАДІСЛАТИ МЕНІ НА ПОШТУ в суботу 28.03.2020 р. до 10.00 год.  1. Два автомобілі, які мають однакові маси m, рухаються зі швидкостями V та 2V відносно Землі в одному напрямі. Чому дорівнює імпульс другого автомобіля в системі відліку, пов’язаній з першим автомобілем?
  1) mV;   2) 2mV;   3) 0;   4) 3mV;   5) серед відповідей 1–4 немає правильної.
  2. При якому зіткненні кульки з перешкодою їй передається більший імпульс: пружному чи непружному?
  1) непружному;    2) пружному;    3) однаковий.
  3. Кулька 1 вдаряється в нерухому кульку 2. Швидкість першої кульки 2 м/с, маси кульок однакові. Зіткнення кульок абсолютно непружне. Визначити швидкість кульок після зіткнення.
  4. Двоє рибалок ловлять рибу в озері, перебуваючи у нерухомому човні. Один рибалка масою 80 кг стоїть на кормі човна, а другий масою 50 кг – на носі човна. Чи зміститься човен відносно дна озера, якщо рибалки поміняються місцями?
  1) не зміститься;    2) зміститься у напрямі переміщення рибалки з більшою масою;    3) зміститься у напрямі переміщення рибалки з меншою масою.
  5. У вагон з піском масою M, що рухається зі швидкістю V1, влучає зустрічний снаряд масою m і швидкістю V2  і, не розірвавшись, застрягає в піску. В якому випадку в результаті такого зіткнення вагон лише зменшить свою швидкість, зберігши попередній напрям руху?
  1) MV1 = mV2;    2) MV1 < mV2;    3) MV1 > mV2
  6. Кулька масою 100 г рухається зі швидкістю 1 м/с і пружно вдаряється об площину під кутом падіння 60°. Визначити зміну імпульсу кульки в результаті удару.
  7. Автоматна черга триває 0,1 с. За цей час з дула вилітає шість куль масою 0,01 кг кожна зі швидкістю 400 м/с. Знайти силу, з якою автомат діє на плече стрільця.
  8. Ракета, маса якої без палива m1 = 400 г, внаслідок згоряння палива піднімається на висоту h = 125 м. Маса палива = 50 г. Визначити швидкість виходу газів із ракети, вважаючи, що паливо згоряє миттєво. (g = 10 м/с2).
  9. Два тіла, маси яких m1 = 400 г і m2 = 600 г, рухаючись назустріч одне другому, зіткнулися і після центрального удару зупинились. Яка швидкість другого тіла була до удару, якщо перше рухалося із швидкістю 3 м/с.
  10. Дві стальні кульки радіусами R1 = 2 см і R2 = 1 см рухаються зі швидкостями V1 і V2. Більша кулька рухається зі швидкістю V1 = V2/2. У скільки разів імпульс кульки радіуса R1 більший від імпульсу другої кульки?
  11. Два тіла, рухаючись з однаковими протилежно направленими швидкостями, після співудару на горизонтальній площині одночасно зупинились через час = 1 с на віддалі = 1 м одне від одного. Визначити коефіцієнт тертя ковзання між площиною і тілами. (g = 10 м/с2).
  12. При ударі кульки об ідеально гладку горизонтальну площину втрачається третина її кінетичної енергії. Вважаючи кут падіння рівним 45°, знайти кут відбивання.
  13. Людина масою m = 80 кг стоїть на кормі човна, який плаває в озері. Довжина човна l = 6 м, маса M = 160 кг. Людина переходить на ніс човна. Визначте переміщення човна відносно дна озера.
  14. Снаряд, що летів горизонтально зі швидкістю v = 700 м/с, розірвався на дві частини масами m1 = 3 кг і m2 = 5 кг. Рух більшого шматка залишився після вибуху горизонтальним, а швидкість зросла до v2 = 1000 м/с. Визначити швидкість меншого шматка.
  15. Чотири одинакові тіла масою по m = 20 г кожне, розташовані на одній прямій на деякій відстані одне від одного. У крайнє тіло вдарилось таке ж тіло, що має швидкість v0 = 10 м/с і рухається вздовж прямої, на якій розташовані тіла. Вважаючи удари тіл абсолютно непружними, знайти кінетичну енергію системи тіл після припинення співудару.
  16. Сигнальна ракета масою М = 0,25 кг (разом з порохом) злітає на висоту Н = 125 м. Вважаючи, що порох масою m = 50 г згоряє миттєво, обчислити швидкість витікання газів. (g = 10 м/с2).
  17. Човен довжиною 3,0 м і масою 180 кг стоїть у нерухомій воді. Після переходу людини масою m з носа на корму човен змістився на 0,75 м. Визначте масу людини. Опором води пересуванню човна знехтувати.
  18. Із танка масою 50 т, що рухався зі швидкістю 15 м/с, зроблено постріл снарядом масою 25 кг у напрямку руху. На скільки змінилася швидкість руху танка в момент пострілу, якщо швидкість вильоту снаряда відносно танка 1000 м/с?
  1) не змінилась;    2) збільшилась на 0,5 м/с;    3) зменшилась на 0,5 м/с;
  4) зменшилась на 1 м/с;    5) зменшилась на 0,25 м/с.
  19. Дві однакові кульки масами = 20 г кожна нерухомі і дотикаються одна до другої. Третя куля налітає на них, рухаючись по прямій, що дотикається до обох кульок (див. рис.). Знайти масу кулі М, що налітає (в г), якщо після удару вона зупиняється. Радіуси всіх кульок однакові.
  20. Під час пружного зіткнення кульки, що рухалася, і нерухомої кульки, перша полетіла під кутом α до напряму початкового руху, а друга – в напрямку, який перпендикулярний до напрямку руху першої кульки після зіткнення. Знайти відношення мас цих кульок m1/m2.
  21. Ракета летить зі швидкістю V. Після відокремлення головної частини, швидкість ракети-носія зменшилась вдвоє, а напрямки руху ракети-носія і головної частини не змінилися. У скільки разів зросла швидкість головної частини ракети, якщо її маса у 6 разів менша від маси ракети-носія?  четвер, 19 березня 2020 р.

  Завдання №3

  Бережімо себе...

  ФІЗИКА. Завдання №3
  (для учнів 9-х класів)  1. Повторити: "Імпульс. Закон збереження імпульсу".
  2. Прочитати, зрозуміти та вивчити  "Реактивний рух".
  3. Опрацювати відповідні параграфи з "Фізика-9" Гельфгата
  4. Опрацювати також параграфи 52 та 53 з підручника  "Фізика-9" (Засекіних).
  5. Розв'язати задачі 5 та 6:


  6. Продовжуємо робити ДКР №8.2 яке необхідно здати в середу 25.03.2020 р. до 10.00 переславши скани або чіткі, відредаговані фото на мою електронну адресу ОДНИМ файлом.
  (При нездачі ДКР №8.2 оцінку за ІІ семестр також понижую на 1 бал (!))
  7. Прочитати та опрацювати параграфи 5.1; 5.2; 5.3; 5.5; 5.6 підручника "Механіка" ((Мякішев) - для поглибленого вивчення фізики).  Бажаю успіху!
  Не хворієм...

  середа, 18 березня 2020 р.

  Завдання №2

  Рятуймося, бо ми того варті  ФІЗИКА. Завдання №2
  (на середу 25.03.2020 р. для учнів 9-х класів)  1. Продовжуємо вчити: "Імпульс. Закон збереження імпульсу".

  2. ДКР №8.2  здати в середу 25.03.2020 р. до 10.00 переславши скани або чіткі, відредаговані фото на електронну  адресу alviv1990@gmail.com. 
  (При нездачі ДКР №8.2 оцінку за ІІ семестр також понижую на 1 бал (!))
  Домашня Контрольна Робота №8 (ІІ семестр) 
  Динаміка. Імпульс. ЗЗІ
  Задачі розв'язати 
  та здати скани або фото до 10.00 середи 25.03.2020 р.


  2.1.22; 2.1.24; 2.1.34; 2.1.38; 2.1.62; 2.2.1; 
  2.2.2; 2.2.6; 2.2.14; 2.2.15; 2.2.16; 2.2.20.

  Бажаю успіху!

  вівторок, 17 березня 2020 р.