пʼятницю, 27 березня 2020 р.

Завдання №4.1


ФІЗИКА. Завдання №4.1
(для учнів 9-х класів)

Імпульс. ЗЗІ
Якісні задачі


Якісні задачі опрацювати на суботу 4.04.2020 р.
Перевірятиму лише розгорнуті, добре відскановані та акуратно, розбірливо написані відповіді 
Бажаю успіху!
Не хворієм...

Закон збереження імпульсу ... в дії
1. Диск масою 5 кг і радіусом 25 см обертається з частотою 5 обертів за секунду навколо нерухомої осі, яка проходить через його центр мас.  а) обчисліть його імпульс; б) обчисліть імпульс цього диску, якщо вісь обертання проходить через край диска?

2. Чому дорівнює імпульс тіла чи довільної системи тіл у системі відліку, зв’язаній з їх центром мас?


3. Стальна кулька падає на стальну плиту одного разу з висоти h, другого – з висоти в к раз більшої. Порівняйте імпульси, які кулька передає плиті в обох випадках.

4. Маса перешкоди поступово зменшується до маси кульки. Як це вплине на швидкість кульки після зіткнення з нерухомою в початковий момент перешкодою?

5. Як рухається частинка, якщо в будь-який момент зміна її імпульсу перпендикулярна до нього? 


6. Чи порівно розподіляються імпульс і швидкість між кулею і гарматою під час пострілу?

7. Порівняйте далекість польоту каменя, кинутого з однаковим зусиллям з берега та човна?

8. Під час руху каменя, кинутого під кутом до горизонту, його імпульс зменшується. Яке тіло дістає цю різницю імпульсів каменя?

9. Який буде кут між імпульсами двох однакових кульок після пружного нецентрального їх зіткнення?

До задачі 10
10. На гладкій поверхні лежить деревяний циліндр. Чи залежить набута циліндром швидкість від напряму лінії пострілу  відносно осі циліндра, якщо куля застрягає в дереві?

11. Дві однакові кульки після пружного зіткнення зі стінкою відлітають з однаковими швидкостями, але одна – під кутом 30°, а друга – під кутом 60° до стінки. Порівняйте сили, які діють на кульки при зіткненні із стіною?

12. На кінцях човна сидять дві людини різної маси. Люди помінялись місцями. Чи змінилось положення а) центра мас системи; б)  корми човна?

13. Чи залежить тяга реактивного двигуна ракети від: а) швидкості ракети; б) маси ракети; в) швидкості викидання газів; г) температури в камері згоряння?

14. як зміниться тяга двигуна,  якщо щосекундна витрата пального збільшиться в к раз?

15. Чи зі сталим прискоренням рухається вгору метеорологічна ракета, якщо сила тяги її двигуна стала?

16. Коли ракета досягне більшої висоти: при повільному згорянні пального  чи тоді, коли воно згоряє майже відразу?

17. Половина сферичного супутника Сонця – дзеркальна, друга половина – чорна. Якою стороною він буде повернутий до Сонця внаслідок дії сонячного випромінювання?

18. Порівняйте кінцеву швидкість корисного вантажу, якщо: а) його запускають за допомогою двох ракет, двигуни яких працюють одночасно; б) його запускають за допомогою двох ракет, двигуни яких працюють один після другого, послідовно?


19. Малий метеор повністю згорів у повітрі. Що сталося з його імпульсом?

20. Водометний двигун катера викидає воду із сталою швидкістю відносно берега. Якою може бути максимально можлива швидкість такого катера?

Вказівки до відповідей:

1. а) 0;
2. завжди нуль;
3. другого разу буде переданий у к1/2 раз більший імпульс;
4. при центральному пружному ударі швидкість кульки зменшуватиметься до нуля;
5. по колу зі сталим періодом;
6. імпульси – порівну, швидкості – ні;
7. l1>l2;
8. Земля;
9. 90°;
10. не залежить;
11. імпульси та діючі сили відносяться як 1:31/2;
12. а) не змінилося; б) корма змістилася  в напрямі протилежному до напряму зміщення людини більшої маси;
13. а), б) не залежить, б), в) залежить;
14. зросте в к раз;
15. прискорення зростає внаслідок зменшення її маси;
16. у другому випадку;
17. дзеркальною;
18. при послідовному способі кінцева швидкість буде більшою;
19. імпульс передано Землі;
20. вона не перевищуватиме швидкість викидання води.


Доцільно прочитати: