дкр "ЛІТО"ДКР "ЛІТО" (10-й клас А, В)


Останнє ДКР "ЛІТО"


ДКР №1     
1.3.3*; 1.3.16*; 1.3.18*; 2.1.43*; 2.1.44*; 2.1.66*; 2.2.34; 2.2.35; 2.2.36; 2.2.42; 2.3.33; 2.3.38

ДКР №2     
2.8.42*; 2.8.43; 2.8.44; 4.5.10; 4.5.11; 4.5.14*; 4.5.13; 4.6.13*; 4.6.14; 4.6.15; 4.6.16*; 4.6.17*

ДКР №3   
5.1.8; 5.1.9; 5.2.12; 5.2.17; 5.4.15*; 5.9.18*; 5.9.19*; 5.9.21; 5.9.22; 5.9.26; 5.10.22; 5.10.23
 
ДКР №4    
5.10.28; 5.10.30; 5.10.31; 5.10.32; 5.10.33; 5.10.34; 6.1.20; 6.2.2; 6.2.13; 6.2.14; 6.2.15; 6.3.15

ДКР №5    
6.4.13; 6.5.12; 6.5.13; 6.5.14; 6.5.22; 6.5.23; 6.5.26; 6.5.28; 6.5.30; 6.6.4; 6.6.9; 6.6.10
ДКР №6  
6.6.17; 6.6.18; 6.6.19; 6.6.25; 6.6.27; 8.4.15; 9.1.7; 9.1.13; 9.1.14; 9.1.10; 10.2.4; 10.2.5ДКР "ЛІТО" (9-й клас А, В)

 • Завдання оформити згідно правил оформлення задач. 
 • Термін (+спосіб) здачі - перший урок фізики у 10-му класі, а також у класрумі (можна здавати по мірі оформлення розв. задач). 
 • Задачі написати в порядку зростання номерів. 
 • Збірник - "ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ.Учебное пособие. Под ред. О.Я.Савченко."

Завдання I


№1

1.4.2; 1.4.5; 1.4.6; 1.4.12; 1.5.9*; 1.5.13; 1.5.17; 1.5.18; 2.1.26*; 2.1.31; 2.1.45*; 2.1.49*.

№2

2.1.52; 2.1.53; 2.1.54; 2.2.25*; 2.2.26*; 2.2.37; 2.2.38;
2.2.46*; 2.2.47*; 2.3.31; 2.3.32*; 2.3.44; 2.3.47*.

№3

2.4.9*; 2.4.10; 2.4.11; 2.4.13; 2.4.18; 2.4.19; 2.4.21; 
2.4.22; 2.4.30; 2.4.31; 2.4.35; 2.5.25; 2.5.37; 2.5.38*; 2.5.39.

№4

2.6.40; 2.6.50; 2.6.51; 2.6.52; 2.6.53*; 2.7.14*; 2.7.8; 
2.7.20*; 2.7.24; 2.7.27*; 2.7.31*; 2.7.34; 2.7.35.

№5

2.7.37; 2.7.38*; 2.7.40*; 2.7.41; 2.7.42; 2.7.44*; 2.7.45*; 
2.7.46*; 2.8.14*; 2.8.15; 2.8.20; 2.8.21; 2.8.22;  2.8.25*.


№6

4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.1.12*; 4.1.14*; 4.1.15; 4.1.20*; 4.1.21; 4.1.22; 4.2.8; 4.2.9; 4.2.10; 4.2.11; 4.2.12; 4.2.21; 4.2.24* б).
Завдання II

Виростити кристали правильної форми.
1. Кристал кухонної солі.
2. Кристал мідного купоросу.
Виконані завдання здати на першому уроці фізики в 10-му класі (звичайно, хто виявить бажання навчатися далі у 10-му класі).
Вирощені кристали, по-можливості, будемо досліджувати (кожен свій) на предмет встановлення його (кристалу) властивостей.БАЖАЮ УСПІХУ!
ДКР "ЛІТО" (8-й клас - А, В)

  • Завдання оформити згідно правил оформлення задач
  • Термін здачі - перший урок фізики у 9-му класі
  • Задачі написати в порядку зростання номерів


   ДКР №1     
   1.1.1; 1.1.5; 1.1.6; 1.1.7; 1.1.12; 1.1.13; 1.1.18; 1.1.19; 1.2.1; 1.2.12; 1.4.1; 1.4.8

   ДКР №2   
   1.5.2; 1.5.3; 1.5.14; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.11; 2.3.13; 2.3.41; 2.3.48; 2.4.7; 2.4.16; 2.8.1


   ДКР №3     
   2.8.6; 2.8.7; 2.8.18; 2.8.19; 2.8.20; 2.8.29; 2.8.30; 2.8.40; 2.8.41; 3.2.4; 4.1.5; 4.1.6


   ДКР №4    
   4.1.9; 4.1.11; 4.1.13; 4.1.14; 4.1.15; 4.1.16; 4.1.19; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.5; 4.2.8; 4.2.12


   ДКР №5    
   ЕЛЕКТРИКА


   ДКР №6    
   8.1.1; 8.1.2; 8.2.14; 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.20; 8.3.33; 8.3.35; 8.3.37; 8.3.40; 8.3.48*

   ДКР №7    
   9.1.1; 9.1.2; 9.1.4*; 9.1.5; 9.1.6; 9.1.14; 9.2.5; 9.2.6; 10.1.1; 10.1.2; 10.1.3; 10.1.4   БАЖАЮ УСПІХУ!   Розв'язуємо ДКР разом


   ДКР 1   (вказівки до деяких задач)


   1.1.5  ВказівкаtAtBtC – це моменти часу. Якщо вибух відбувся в момент часу t, то звук дійшов до точки А за час ΔtA = t-tA
   1.1.6  Вказівка. Вибиріть правильно систему відліку.
   1.1.7  Вказівкаl = τo(c-v) – «довжина» сигналу, випроміненого підводним човном, котрий опускається вниз зі швидкістю v.
   τ = l/(v+c) = τo(c-v)/(c+v) – час прийняття цього сигналу, відбитого від дна.
   З останньої формули знаходимо: v = c(τo-τ)/ (τo+τ).
   1.4.1  Вказівка. Для того, щоб знайти найменшу відстань, перейдіть у СВ першого корабля.
   1.4.8  Вказівка. Розглянемо пружнє відбивання тіла від нерухомої стіни.
   Далі по аналогії.
   1.1.18  Вказівка-розв'язок.
    АВ – траекторія (шлях) авто. АВ = vtt – час руху.
   АСВ – траекторія звуку. АС + СВ = ЕС + СВ = ct.
   Δ АВЕ: ВЕ = ct, АВ = vt, АЕ = 2l.
   За теоремою косинусів: (ct)2 = (2l)2 + (vt)2 - 2•2lvtcos(90+α).
   З останнього рівняння знаходимо час руху t.       
   Шукана величина АВ = vt.


   ДКР 2 (вказівки до деяких задач)


   1.5.2  Вказівка. Намалюйте вигляд збоку та врахуйте, що v = ωR.
   1.5.3  Вказівка. Намалюйте положення клина через невеликий проміжок часу Δt.
   1.5.14 Вказівка. Перейти в систему відліку першої черепахи.
   2.3.5  Вказівка. Робота – це площа під графіком F=F(t).
   2.3.6  Вказівка. Розглянути випадкиl<Ll>Ll=L.
   2.3.41 Вказівка. Шукана висота h=2(x-xo), де х – початкова деформація, хо – деформація, після відриву маси mo.
   2.3.48 Вказівка. Запишіть умову відриву лівого бруска.
   2.4.7  Вказівка. Запишіть закон збереження повної механічної енергії.
   2.4.16 Вказівка. Із ЗЗЕ знаходимо швидкість зльоту кульок зі стержнів. Шукана швидкість відрізнятиметься від знайденої на cosα.
   2.8.1 Вказівка. Намалюйте правильно сили, запишіть умову рівноваги у векторній формі та спроектуйте її на вертикаль та горизонталь.


   ДКР 3 (вказівки до деяких задач)


   2.8.6  Вказівка. 1. Намалювати сили (правильно). На кожне тіло діє по три сили.
   2. Записати умову рівноваги для кожного тіла у векторній формі. 
   3. Записати векторні рівняння в прекціях ( в скалярах). 
   4. Розвязати отриману систему рівнянь.
   2.8.7 Вказівка. При відсутності верхньої пружини:
   F = kх1,
   точка А переміститься на х1 = F/kНа верхню пружину діють сили: 2F, тому вона здеформується на х2:
   2F = kх2х2 = 2F/k.
   Враховуючи це, точка А переміститься на:
   Δх = х1 + 2х2 = 5F/k.
   2.8.20 Вказівка. Двічі записати рівність моментів сил (увага! терези- нерівноплечі).
   2.8.29 Вказівка. Fт = μNN = Fпр = mgcosα .
   Запишимо рівність моментів відносно точки О:
   mgRsinα = μmgcosα•2R
   μ = tgα/2
   α = arctg2μ
   Із врахування умови α≤ arctg2μ.
   2.8.30 Вказівка. Див. малюнок. Задача абсолютно геометрична.
   2.8.40 Вказівка. 1. Намалюйте правильно сили. 
   2. Запишіть умову рівноваги – рівність моментів. 
   3. Знайдіть невідому масу.
   2.8.41 Вказівка. Перемістимо вантаж m на дуже малу відстань Δх. Нитка розтягнеться на Δх/3. Прирівнюючи виконану роботу, отримаємо:
    mgΔx = TΔx/3,               звідки 
    T = 3mg.
   3.2.4 Вказівка. При розвязуванні використайте формулу для знаходження періоду коливань пружинного маятника, а також загляни сюди.
   4.1.5 Вказівка. Поміркуйте над доведенням кінцевої формули.   ДКР 4 (вказівки до деяких задач)


   4.1.9   Вказівка. Запишіть умову рівноваги важіля – рівність моментів – враховуючи, що на нього діють чотири сили: F, N1 = ρ•πd12/4; N2 = ρ•πd22/4; N3 = ρ•πd32/4  (Увага! Правильно виберіть точку осі обертання та правильно намалюйте напрями сил).
   4.1.11   Вказівка. F = pS  Сили додаються векторно.
   4.1.13   Вказівка. Сила, з якою діє куб на дно посудини, дорівнює  вазі куба плюс силі дії тиску води на верхню грань куба.  Результуючу силу слід спроектувати на паралель і вертикаль.
   4.1.14  Вказівка. 


   Рівність моментів; точка О:
   mg(a+r) + ρ0(H-x)•πr2•g•r = ρ0g•πR2h(a+r)
   де m = ρπR2h
   З умови рівноваги легко отримати правильну відповідь. 
   4.1.15  Вказівка.                        Mg = ρgx•π(R2 – r2)
   xM/(ρπ(R2 – r2)) = 85см
   4.1.16  Вказівка. За допомогою поршньового насосу можна підняти воду на висоту h = 10,3 (стовп води такої висоти чинить тиск 1атм).
   4.1.19  Вказівка.  Задача на роботу змінної сили.
   4.2.2    Вказівка. Див. конспект за 8 клас.
   4.2.3    Вказівка. Виштовхувальна сила в рідині ρ2 діє на дно склянки та на рідину ρ1, котра знаходиться нижче лінії розділу рідин ρ1 та ρ2.
   4.2.5    Вказівка.  Задача на роботу змінної сили.
   4.2.8    Вказівка. Запишіть двічі умову рівноваги для коромисла.
   4.2.12   Вказівка. Намалюй сили, що діють на кожне тіло та запиши умову рівноваги для кожного тіла окремо, враховуючи, що виштовхувальна сила, що діє на верхню кульку вдвічі менша за FA нижньої.
   ДКР 5 (відповіді )   1.   ϱ = (RS/l) = 0,1 мкОм/м
   2.   q = Iср·t = 30 Кл
   3.   R = 1 Ом
   4.   Rx = 60 Ом
   5.   зміниться в n2 разів (3)
   6.   Rзаг = 1,5 Ом
   7.   Rзаг = 10 Ом
   8.   Rзаг = 2,73  Ом
   9.   Rзаг = 1,5 Ом
   10. І = 1 А
   11. U4 = 20В
   12. І2 = 4 А   ДКР 6 та ДКР 7   (вказівки до деяких задач)

   Можна ознайомитись на "ПРОСТО ФІЗИЦІ".