середа, 28 листопада 2018 р.

МКТ

Як знайти молекулярну масу речовиниМолекулярно – кінетична теорія


 Молекулярно – кінетична теорія (МКТ) розглядає будову і властивості тіл, як результат руху і взаємодії молекул.Основні положення МКТ
1. Усі речовини складаються з мікрочастинок (атомів, молекул, іонів), тобто мають дискретну (перервну) будову.
2. Частинки (атоми, молекули, іони) перебувають в неперервному хаотичному тепловому русі.
3. Між частинками (атомами, молекулами, іонами) існують сили взаємодії (притягання або відштовхування) електромагнітної природи.Експериментальні підтвердження основних положень МКТ.


вівторок, 27 листопада 2018 р.

Експериментальні задачі

Визначення густини твердого тіла та рідини методом гідростатичного зважування


Ознайомитись з конспектом, опрацювати його, переписати в зошит та вивчити.понеділок, 26 листопада 2018 р.

ДЗ №4

Домашнє завдання №4

  На вівторок 4.12.2018 р. 

Домашню роботу (ДЗ №4) виконати на вівторок. 

Розв'язки задач оформити згідно правил оформлення задач в 
тоненькому зошиті або в зошиті з практичних робіт і мати при собі!

четвер, 22 листопада 2018 р.

Похила площина

Поняття похилої площини, ККД
ознайомитись, зрозуміти та запам'ятатиОбчислюючи роботу, яку виконують транспортні засоби, слід враховувати рухи не лише по-горизонталі, але і по схилах і підйомах.
Схилом або підйомом називають негоризонтальну ділянку шляху, залежно від того, в якому напрямі розглядається рух.

мал. 1

При русі по схилу (підйомі) розрізняють: l – довжину, h – різницю висот або рівнів початку і кінця підйому, b – основу, і – крутизну схилу (або підйому).
Крутизною схилу (або підйому) називають скалярну величину, що визначається відношенням різниці висоти до основи 
і = h/b = tgα

Одиницею виміру крутизни є проміле, тобто тисячна частка одиниці ‰. 
На залізницях підйоми дуже невеликі за крутизною і становлять 2˚-3˚ або до і = 0,030. На автодорогах підйоми бувають значно крутіші. Підйоми та схили долають не лише потяги та авто, але і річковий транспорт.

Розглянемо сили, котрі діють на тіло (наприклад, транспортний засіб), котре знаходиться на похилій площині (v = 0):  
 - сила тяжіння  Fтяж = mg, 
 - реакція опори  N, 
 - сила тертя  Fт.

середа, 21 листопада 2018 р.

ДКР №10*

Домашня Контрольна Робота №10*
на середу 28.11.2018 р.

Увага!
  • ДКР №10 здати у середу 28.11.2018 р. до першого уроку;
  • Усі задачі оформити відповідно до правил оформлення (з малюнком та короткими поясненннями !!!).четвер, 15 листопада 2018 р.

Повна механічна енергія

Енергія.  Закон збереження повної механічної енергії  
короткий конспект лекції

Енергія – це скалярна фізична величина яка є мірою різних форм руху матерії та є характеристикою стану системи (тіла) і визначає максимальну роботу, котру може виконати тіло (система).
Тіла володіють енергією:
  • 1. кінетичною енергією – внаслідок руху масивного тіла;
  • 2. потенціальною енергією – внаслідок взаємодії з іншими тілами, полями; 
  • 3. тепловою (внутрішньою) енергією – внаслідок хаотичного руху і взаємодії своїх молекул, атомів, електронів…
Повну механічну енергію складають кінетична та потенціальна енергія.


Кінетична енергія – енергія руху

Кінетична енергія масивного тіла m, яке рухається поступально зі швидкістю v шукають за формулою:
Ек = К = mv2/2

Кінетична енергія системи n масивних тіл:
де Кі – кінетична енергія і-того тіла.

Значення кінетичної енергії матеріальної точки або тіла залежить від вибору системи відліку, але не може бути відємною:

К0.

Теорема про кінетичну енергію:

Зміна К кінетичної енергії тіла при його переході із одного положення в друге дорівнює роботі А всіх сил, які діють на тіло:
А = К = К2 – К1 .

середа, 7 листопада 2018 р.

Лабораторна робота №3

Фізика
на середу 21.11.2018 р
 Лабораторна робота №3Лабораторну роботу №3 слід виконати, оформити згідно правил та здати у середу 21.11.2018 р.
lehrer

Бажаю успіху!

вівторок, 6 листопада 2018 р.