понеділок, 29 жовтня 2018 р.

Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника

Лабораторна робота №2
"Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника"


Варто переглянути :
1. https://www.youtube.com/watch?v=m5uPI4q6gdw
2. https://www.youtube.com/watch?v=7BSwy3G1xqU

(Один із варіантів оформлення лабораторної роботи)Лабораторну роботу №2
 виконати на середу 8.11.2018 р.

Бажаю успіху!

субота, 27 жовтня 2018 р.

Сили та системи тіл

Класифікація сил та систем

Сила – це векторна фізична величина, яка є характеристикою міри взаємодії між тілами.

Сила, як векторна величина, характеризується:
1.  величиною;
2.  напрямком;
3.  точкою прикладання.
У природі зустрічається безліч найрізноманітніших сил: сила Ампера, сила Лоренца, сила кулонівської взаємодії, сила Коріоліса, неінерціальні сили, доцентрова сила, сила Архімеда, сила тяжіння, сила пружності, вага тіла, сила Всесвітнього тяжіння, і т. д. Проте видів взаємодій існує лише чотири: гравітаційна, електромагнітна, сильна та слабка. І кожна сила зі всього різноманіття сил визначає лише якусь з цих чотирьох взаємодій.


Сили поділяють на:

1.потенціальні (консервативні) та 
2.непотенціальні (неконсервативні)

Потенціальними називають сили, робота яких залежить лише від початкового та кінцевого положень і не залежить від форми траєкторії. Робота по замкненому контурі потенціальних сил завжди дорівнює нулеві. Приклади таких сил: сила тяжіння, сили пружності.
Непотенціальними називають сили, робота яких залежить від форми траєкторії. Робота таких сил по замкненому контурі відмінна від нуля. Прикладом таких сил є сили тертя та сили опору.

пʼятниця, 26 жовтня 2018 р.

Увага! Оліміпада (оновлено)


Олімпіада з фізики
 Заочний тур 
8 клас

Заочний тур 
олімпіади з фізики 
(здати 10.11.2018 року)
(Аудиторія 308 
Людмилі Богданівні )


Бажаю успіху!понеділок, 22 жовтня 2018 р.

субота, 20 жовтня 2018 р.

Рух рідин

Рівняння неперервності: задача

Ознайомитись із новою задачею на новий матеріал, опрацювати її розв'язок та переписати в зошит з лекцій.пʼятниця, 19 жовтня 2018 р.

Вакуумний аеростат

Дещо про збільшення підіймальної сили...
Чому не будують вакуумних аеростатів чи дирижаблів?  
Адже відомо, що чим легшим газом заповнено кулю, тим більша у неї підіймальна сила. Справді, при сталому об’ємі V аеростата архімедова сила Fa = ρпgV залишається сталою, а сила тяжіння газу  mгg = ρгgV буде тим меншою, чим менша густина газу. 
Тоді підіймальна сила 
Fп = ρпgV – ρгgV = (ρп  - ρг)gV
буде тим більша, чим менша густина газу. Саме з цієї причини аеростати та дирижаблі заповнюють гелієм або воднем. Але чому тоді не будують вакуумних аеростатів та дирижаблів, адже в цього літаючого засобу підіймальна сила буде найбільшою?
Причин, по яких досі не реалізовано цей проект є дві.

четвер, 18 жовтня 2018 р.

Імплозія

Атмосферний тиск
 (Імплозія - напрямлений вибух всередину ) 

- Чи можна сховатися від атмосферного тиску? 
- Наскільки великим є цей тиск?

Дані запитання неодноразово чути на уроках фізики. Відповіді на них знає, мабуть, кожен. Про величину тиску повітря можемо судити з наступного. Звичайний листок формату А4 має площу S = 0,063 см2. Атмосферний тиск р0 = 101325 Па. Сила, з якою атмосфера тисне на сторону листка F = pS = 6400 H. Ця сила дорівнює дії штанги масою 640кг.

Про фантастично велику дію атмосфери розкаже наступна гіф-ка.
Імплозія цистерни...
     
Після промивки цистерни гарячою водою було закрито люк-кришку. З часом повітря всередині цистерни охолодилося, що зумовило зменшення тиску. Зовнішній тиск залишавя незмінним, оскільки змінити суттєво атмосферний тиск нереально. 

Результат дії різниці тисків бачимо на гіф-картинці.


P.S. Обдаровані діти можуть знати відповіді на наступні запитання:

1.  Хто виконав роботу по деформації цистерни?
2.  Як розрахувати величину цієї роботи?
3.  В яких одиницях вимірюється робота в СІ та СГС?


середа, 17 жовтня 2018 р.

Атмосфера

Склад атмосфери

Атмосфера Землі
  
Відомо, що вже тривалий проміжок часу склад атмосфери Землі є стабільний, попри найрізноманітніші старання людини його змінити: 78% азоту, 21% кисню та  0,9% аргону. Правда, ще є невеликі домішки вуглекислого газу, водяної пари та крихітна частка неону, гелію, криптону, озону та водню. Вміст інших газів є доволі незначний. Склад атмосфери визначається геологічною історією планети, а також тим, що всі гази атмосфери повинні знаходитись в хімічній рівновазі один з одним, з океанами та з речовиною земних порід.

вівторок, 16 жовтня 2018 р.

ДКР №5 (відповіді)

ДКР №5  (вказівки до розв'язків)


Коди правильних відповідей до вправ 1-7:


№1. Г
№2. Г
№3. В
№4. Б
№5. А
№6. В
№7. АВказівки до вправ 8-12:
неділя, 14 жовтня 2018 р.

ДЗ №3

Домашнє завдання №3
готуємось до контрольної
  На четвер 18.10.2018 р. 

Домашню роботу (ДЗ №3) виконати на четвер. 
Розв'язки задач оформити згідно правил оформлення задач в 
тоненькому зошиті або в зошиті з практичних робіт і мати при собі!


вівторок, 9 жовтня 2018 р.

Успішність

Теорія 
(поточна перевірка знань)
max 6 балів


Більшість учнів не вважають за потрібне ВЧИТИСЯ!?
Тому:
1. Бали за дану роботу буде враховано при виставленні семестрової оцінки;
2. Такі перевірки будуть проводитись і надалі;
3. Учням, отримавшим менше 3 балів, ВАРТО ЗАДУМАТИСЬ...

четвер, 4 жовтня 2018 р.

ДКР №3 (коди+результати)

НЕПІДГОТОВЛЕНІ!!!Список учнів 8-В класу, котрі 
невиконали домашнє завдання:

1. Пузраков Андрій
2. Каука Влад
3. Еліосов Михайло
4. Ферендович Юра
5. Катинський Віталік
6. Купибіда Левко
7. Комаринський Юрій
8. Голоднік Володя

Відсутність підготовки до уроку 
буде врахована при виставленні 
оцінки за перший семестр.

Учні 8-А класу готові до уроку ВСІ!Домашня Контрольна Робота №3
     Коди правильних відповідей до ДКР №3      1. Д
2. А
3. Д
4. Д
5. В
6. А
7. Б
8. А
9. А
10. А
11. А
12. Г

Результати (максимум 12)

вівторок, 2 жовтня 2018 р.

Динаміка

 Закони Ньютона
конспект

  • Під інерцією розуміють властивість тіл зберігати свою швидкість по величині та напрямку або стан спокою при відсутності дії зі сторони інших тіл.
  • Під дією інших тіл дане тіло, намагаючись зберегти свій попередній стан, змінює попереднє значення швидкості не відразу, а поступово.
  • Системи відліку в яких виконується закон інерції називають інерціальними системами відліку (ІСВ).
  • У всіх інерціальних системах відліку (ІСВ) закони механіки однакові (всі ІСВ рівноправні) –  принцип відносності Галілея.

Перший закон Ньютона:

Існують інерціальні системи відліку відносно яких тіла зберігають свою швидкість сталою, коли на них не діють інші тіла або дія інших тіл скомпенсована.