четвер, 28 лютого 2019 р.

Електричний струм

Електричний струм. Закон Ома.
 Паралельне та послідовне з'єднання провідниківМал. 1 Електричний струм в металевому провіднику
   Якщо  ізольований провідник помістити в електричне поле  Е. то на вільні носії заряду q в провіднику діятиме сила  F = qE. В результаті в провіднику виникне короткочасне переміщення вільних зарядів. Цей процес закінчиться тоді, коли власне електричне поле зарядів, яке зявляється на поверхні провідника, скомпенсує повністю зовнішнє поле. Результуюче електростатичне поле всередині провідника дорівнює нулеві.

Однак, в провідниках може при певних умовах виникнути неперервний впорядкований рух вільних носіїв електричного заряду. Такий рух називається електричним струмом. За напрям електричного струму прийняли напрям руху додатних вільних носіїв заряду. Щоб в провіднику протікав електричний струм, потрібно в ньому створити електричне поле.

Кількісною мірою електричного струму служить сила струму I – скалярна фізична величина, яка дорівнює заряду, який переноситься через поперечний переріз провідника (мал. 1) за одиницю часу:
I = Δq/Δt.

середу, 27 лютого 2019 р.

вівторок, 26 лютого 2019 р.

неділю, 24 лютого 2019 р.

Вітаю!

Олімпіада з фізики - 2019 рік
Львівська область, ІІІ етап


ВІТАЮ 
зі вдалим виступом 
на обласній олімпіаді з фізики   
учнів 8-А та 8-В класів:

Назара Тхора  (8-А, диплом I ступеня)
Северина Шикулу (8-А, диплом IІ ступеня)
Сагайдака Юрія (8-В, диплом IІ ступеня)
Симотюка Івана (8-А, диплом II ступеня)

Молодці!


Успіху на відборах.

 Переглянути завдання експериментального туру та теоретичного.

середу, 20 лютого 2019 р.

Діелектрики в зовнішньому електричному полі

Діелектрики. Поляризація діелектриків


Поляризація діелектрика
  При внесенні діелектрика в зовнішнє електричне поле Е0 в ньому виникає перерозподіл зарядів, які входять до складу атомів або молекул. В результаті такого перерозподілу на поверхні діелектричного зразка появляються надлишкові нескомпенсовані зв’язані заряди. Всі заряджені частинки, які утворюють макроскопічні зв’язані заряди, як і раніше входять до складу своїх атомів.

Звязані заряди створюють електричне поле Е’ яке всередині діелектрика направлено противополежно вектору напруженості Е0  зовнішнього поля. Цей процес називають поляризацією діелектрика. В результаті повне електричне поле 
Е = Е0 + Е  
всередині діелектрика виявляється по модулю меншим зовнішнього поля. 

Фізична величина, яка дорівнює відношенню модуля напруженості Е0 зовнішнього електричного поля в вакуумі до модуля напруженості Е повного поля в однорідному діелектрику, називають діелектричною проникністю речовини. 
ε = Е0


Існує декілька механізмів поляризації діелектриків. Основними з них є орієнтаційна і електронна поляризації. Ці механізми проявляються зазвичай при поляризації газоподібних, рідинних і деяких твердотільних діелектриків.

вівторок, 19 лютого 2019 р.

Провідники в електричному полі

         Провідники та  діелектрики в електричному полі*          
*Ознайомитись із даним матеріалом, опрацювати його (завтра) та доповнити конспект
Мал. 1 Електростатична індукція
  Речовини, внесені в електричне поле, можуть суттєво змінити його. Це повязано з тим, що речовина складається з заряджених частинок. При наявності зовнішнього поля відбувається перерозподіл заряджених частинок, і в речовині виникає власне електричне поле. Повне електричне поле Е складається з зовнішнього поля Е0 і  внутрішнього поля Е яке створюють заряджені частинки речовини.

Загалом речовини різноманітні за своїми електричними властивостями. Найбільш широкими класами  речовин є провідники і діелектрики.

Головна особливість провідників – наявність вільних  зарядів (електронів), які беруть участь в тепловому русі і можуть пересуватися по всьому об’єму провідника під дією електричного поля. Типові провідники – метали.

понеділок, 18 лютого 2019 р.

ДКР № 4- 2

Електричне поле
Домашня контрольна робота №4 
(на середу 27.02.2019 р.)

Гасло восьмикласника...

неділю, 17 лютого 2019 р.

З ПЕРЕМОГОЮ!


Астрономічна олімпіада 2019 рік
Львівська область, ІІІ етап


ВІТАЮ зі вдалим виступом на обласній олімпіаді з астрономії серед 10-х (!!!) класів учнів 8-А та 8-В класів:

Шикулу Северина (диплом IІ ступеня)
Гонцовську Ірину (диплом IІ ступеня)
Тхора Назарія (диплом IІ ступеня)
Міхайлову Софію (диплом IIІ ступеня)
Симотюка Івана (диплом IIІ ступеня)

Сагайдака Юрія (диплом IIІ ступеня)
Пелех Настю (диплом IIІ ступеня)


Молодці!


Бажаю повторити це на фізиці!

четвер, 14 лютого 2019 р.

Робота та потенціал в електриці

. Робота в електричному полі

Мал. 1 Робота електричних сил при малому переміщенні 
Δl заряду q

При переміщенні пробного заряду q в електричному полі електричні сили виконують роботу. Ця робота при малому переміщенні Δдорівнює (мал. 1): 

ΔA = F∙Δl∙cosα = qEΔlcosα = qElΔl.

Електричне поле володіє важливою властивістю:
Робота сил електростатичного поля при переміщенні заряду з одної точки поля в іншу не залежить від форми траєкторії, а визначається лише положенням початкової і кінцевої точок і величиною заряду.
Подібну властивість має гравітаційне поле, і це зрозуміло, оскільки гравітаційні та кулонівські сили описуються  подібними співвідношеннями.

Наслідком незалежності роботи від форми траєкторії є наступне твердження:
Робота сил електростатичного поля при переміщенні заряда по будь-якій замкненій траєкторії дорівнює нулю.
Силові поля, які мають таку властивість, називають потенціальними або консервативними.
Якщо електростатичне поле створює декілька точкових зарядів Qi, то при переміщенні пробного заряду q робота A результуючого поля відповідно до  принципу суперпозиціі буде складатися з робіт Ai кулонівських полів точкових зарядів: А = ∑Аі . Оскільки кожен член суми Ai не залежить від форми траєкторії, то і повна робота A результуючого поля не залежить від шляху і визначається лише положенням початкової і кінцевої точок траєкторії. 

середу, 13 лютого 2019 р.

Електричне поле

Електричне поле та його характеристики 

Електризація

Електричні заряди не діють безпосередньо один на одний. Кожне заряджене тіло створює в навколишньому просторі електричне поле. Це поле зумовлює силову дію на інші заряджені тіла. 
Головна властивість електричного поля – дія на електричні заряди з деякою силою. Отже, взаємодія заряджених тіл здійснюється завдяки електричному полю, яке оточує заряджені тіла.
Електричне поле, яке оточує заряджене тіло, можна досліджувати за допомогою так званого пробного заряду – невеликого по величині точкового заряду, який не вносить помітного перерозподілу досліджуваних електричних полів.

Для кількісного визначення електричного поля вводять силову характеристику електричного поля - напруженість електричного поля.
Напруженістю електричного поля називають фізичну величину, яка дорівнює відношенню сили, з якою поле діє на позитивний пробний заряд, поміщений в дану точку простору, до величини цього заряду:
E = F/q

вівторок, 12 лютого 2019 р.

четвер, 7 лютого 2019 р.

Закон Кулона

Електричний заряд. 
Закон Кулона

1° Електричний заряд

Електричний заряд – це фізична величина, яка характеризує властивості частинок або тіл вступати в електромагнітні силові взаємодії.

Фундаментальні властивості зарядів частинок.

1.  В природі існує два види електричних зарядів: додатні (позитивні) та від’ємні (негативні).
2. Заряди можуть передаватись ( наприклад, під час контакту ) від одного тіла до іншого. На відміну від маси електричний заряд не є невід’ємною характеристикою тіла. Одне і те ж тіло в різних умовах може мати різний електричний заряд.
3. Однойменні заряди відштовхуються, а різнойменні – притягуються. В цьому також проявляється принципова відмінність електромагнітних сил від гравітаційних. Гравітаційні сили завжди є силами притягання.
4. Одним з фундаментальних законів природи є експериментально встановлений закон збереження електричного заряду.

В ізольованій системі алгебраїчна сума зарядів всіх тіл залишається сталою:

   q1+q2+q3+ … = const


вівторок, 5 лютого 2019 р.

ДКР №2/2

Поверхневі явища, вологість
Домашня контрольна робота  №2/2 
(ІІ-й семестр) на середу 13.02.2019 р.

Знову ця фізика...
на середу 13.02.2019 р.