понеділок, 31 грудня 2018 р.

дкр "ЗИМА" - 2019

Завдання 
дкр "ЗИМА" №№1,2,3 
розміщено на сторінці 


Завдання потрібно здати на окремих 
скріплених листочках в середу 23.01.2019 р. 
до першого уроку(!)

неділю, 30 грудня 2018 р.

Лід (те що не знайдеш в підручнику)

  Густина, теплопровідність 
та теплоємність льоду
 в таблицях 


 Густина, теплопровідність та теплоємність льоду 
в залежності від температури

В таблиці наведено значення густини, теплопровідності та теплоємності льоду в залежності від температури в інтервалі від 0 до -100°С.

З таблиці видно, що з пониженням температури питома теплоємність льоду зменшується, а значення теплопровідності та густини льоду зростає.

Значення питомої теплоємності льоду при 0°С становить 2050 Дж/(кг·град). При зменшенні температури льоду до -100°С його питома теплоємність зменшується в 1,45 рази. Теплоємність льоду вдвічі менша за теплоємність води.

З таблиці видно, що лід є кращим провідником тепла ніж вода – він може проводити в 4 рази більше тепла за воду при однакових граничних умовах.

Цікавим є той факт, що значення густини льоду є меншою за значення густини води, однак з пониженням температури густина льоду зростає і при наближенні до абсолютного нуля прямує до значення близького до густини води.пʼятницю, 28 грудня 2018 р.

***

кристалізація...
Кристалізація (твердення)
в гіф-картинкахДо задачі, котру подужаємо на уроці

четвер, 27 грудня 2018 р.

оцінки 8-В...

Підсумок: фізика
    8-В
І семестр 

попередні результати-оцінки

1. тем - оцінка за контрольні, тематичні, заліки...;
2. екз - оцінка за підсумкову контрольну роботу (письмовий екзамен);
3. І сем - оцінка за перший семестр.

Синім виділено учнів, котрим буде знижено оцінку від 1 до 7 балів (див. сторінку успішність).середу, 26 грудня 2018 р.

оцінки 8-А...

Підсумок: фізика
    8-А
І семестр 

 результати-оцінки + перездача

1. тем - оцінка за контрольні, тематичні, заліки...;
2. екз - оцінка за підсумкову контрольну роботу (письмовий екзамен);
3. І сем - оцінка за перший семестр.

Синім виділено учнів, котрим буде знижено оцінку від 1 до 5 балів (див. сторінку успішність).

Перездача: було 8 4 6 - стало 8 3 5 (!?)


четвер, 20 грудня 2018 р.

Кристалізація

Кристалізація та плавлення

 Дивовижний світ бульбашки, котра кристалізується

Тверднення або кристалізація
 — фізичний процес, який супроводжується перетворенням речовини з рідини на тверде тіло.
Для того щоб почалося тверднення розплавленого тіла, воно має охолонути до певної температури. Речовини кристалізуються при тій самій температурі, при якій вони розплавляються. 

Під час кристалізації тіло (система) …виділяє енергію у формі тепла. Відповідно, внутрішня енергія тіла (системи) при цьому зменшується.

середу, 19 грудня 2018 р.

понеділок, 17 грудня 2018 р.

ДЗ

 Задачі для самопідготовки
Термодинаміка

Домашнє завдання виконати на четвер
ПОВНІ відповіді до задач написати в зошиті з практичних.

Буду ПЕРЕВІРЯТИ(!!!)Так потрібно оформляти правильно розв'язані задачі з фізики
Бажаю успіху!

четвер, 13 грудня 2018 р.

Домашнє завдання

 Задачі для самопідготовки №2
Теплове розширення

Домашнє завдання

виконати на середу 19.12.2018 р. 

Задачі оформити в зошиті з практичних


понеділок, 10 грудня 2018 р.

Вчимося...

 Задачі для самопідготовки
Теплове розширення

Домашнє завдання

виконати на четвер 13.12.2018 р. 

Задачі оформити в зошиті з практичнихчетвер, 6 грудня 2018 р.

Температура

Температура
засвоюємо  поняття

  • Довільна система тіл самовільно переходить до стану теплової (термодинамічної) рівноваги. У цьому стані параметри зберігаються довільно довго. Ізольована система тіл не може сама собою вийти із стану рівноваги.  ( 0-ве начало термодинаміки)
У всіх частин ізольованої системи, що перебуває у тепловій рівновазі, температура є однаковою.

  • Температура характеризує: 
- ступінь нагрітості тіл;  
- напрям теплообміну між тілами;  
- середню швидкість руху молекул.

вівторок, 4 грудня 2018 р.

середу, 28 листопада 2018 р.

МКТ

Як знайти молекулярну масу речовиниМолекулярно – кінетична теорія


 Молекулярно – кінетична теорія (МКТ) розглядає будову і властивості тіл, як результат руху і взаємодії молекул.Основні положення МКТ
1. Усі речовини складаються з мікрочастинок (атомів, молекул, іонів), тобто мають дискретну (перервну) будову.
2. Частинки (атоми, молекули, іони) перебувають в неперервному хаотичному тепловому русі.
3. Між частинками (атомами, молекулами, іонами) існують сили взаємодії (притягання або відштовхування) електромагнітної природи.Експериментальні підтвердження основних положень МКТ.


вівторок, 27 листопада 2018 р.

Експериментальні задачі

Визначення густини твердого тіла та рідини методом гідростатичного зважування


Ознайомитись з конспектом, опрацювати його, переписати в зошит та вивчити.понеділок, 26 листопада 2018 р.

ДЗ №4

Домашнє завдання №4

  На вівторок 4.12.2018 р. 

Домашню роботу (ДЗ №4) виконати на вівторок. 

Розв'язки задач оформити згідно правил оформлення задач в 
тоненькому зошиті або в зошиті з практичних робіт і мати при собі!

четвер, 22 листопада 2018 р.

Похила площина

Поняття похилої площини, ККД
ознайомитись, зрозуміти та запам'ятатиОбчислюючи роботу, яку виконують транспортні засоби, слід враховувати рухи не лише по-горизонталі, але і по схилах і підйомах.
Схилом або підйомом називають негоризонтальну ділянку шляху, залежно від того, в якому напрямі розглядається рух.

мал. 1

При русі по схилу (підйомі) розрізняють: l – довжину, h – різницю висот або рівнів початку і кінця підйому, b – основу, і – крутизну схилу (або підйому).
Крутизною схилу (або підйому) називають скалярну величину, що визначається відношенням різниці висоти до основи 
і = h/b = tgα

Одиницею виміру крутизни є проміле, тобто тисячна частка одиниці ‰. 
На залізницях підйоми дуже невеликі за крутизною і становлять 2˚-3˚ або до і = 0,030. На автодорогах підйоми бувають значно крутіші. Підйоми та схили долають не лише потяги та авто, але і річковий транспорт.

Розглянемо сили, котрі діють на тіло (наприклад, транспортний засіб), котре знаходиться на похилій площині (v = 0):  
 - сила тяжіння  Fтяж = mg, 
 - реакція опори  N, 
 - сила тертя  Fт.

середу, 21 листопада 2018 р.

ДКР №10*

Домашня Контрольна Робота №10*
на середу 28.11.2018 р.

Увага!
  • ДКР №10 здати у середу 28.11.2018 р. до першого уроку;
  • Усі задачі оформити відповідно до правил оформлення (з малюнком та короткими поясненннями !!!).четвер, 15 листопада 2018 р.

Повна механічна енергія

Енергія.  Закон збереження повної механічної енергії  
короткий конспект лекції

Енергія – це скалярна фізична величина яка є мірою різних форм руху матерії та є характеристикою стану системи (тіла) і визначає максимальну роботу, котру може виконати тіло (система).
Тіла володіють енергією:
  • 1. кінетичною енергією – внаслідок руху масивного тіла;
  • 2. потенціальною енергією – внаслідок взаємодії з іншими тілами, полями; 
  • 3. тепловою (внутрішньою) енергією – внаслідок хаотичного руху і взаємодії своїх молекул, атомів, електронів…
Повну механічну енергію складають кінетична та потенціальна енергія.


Кінетична енергія – енергія руху

Кінетична енергія масивного тіла m, яке рухається поступально зі швидкістю v шукають за формулою:
Ек = К = mv2/2

Кінетична енергія системи n масивних тіл:
де Кі – кінетична енергія і-того тіла.

Значення кінетичної енергії матеріальної точки або тіла залежить від вибору системи відліку, але не може бути відємною:

К0.

Теорема про кінетичну енергію:

Зміна К кінетичної енергії тіла при його переході із одного положення в друге дорівнює роботі А всіх сил, які діють на тіло:
А = К = К2 – К1 .

середу, 7 листопада 2018 р.

Лабораторна робота №3

Фізика
на середу 21.11.2018 р
 Лабораторна робота №3Лабораторну роботу №3 слід виконати, оформити згідно правил та здати у середу 21.11.2018 р.
lehrer

Бажаю успіху!