четвер, 20 грудня 2018 р.

Кристалізація

Кристалізація та плавлення

 Дивовижний світ бульбашки, котра кристалізується

Тверднення або кристалізація
 — фізичний процес, який супроводжується перетворенням речовини з рідини на тверде тіло.
Для того щоб почалося тверднення розплавленого тіла, воно має охолонути до певної температури. Речовини кристалізуються при тій самій температурі, при якій вони розплавляються. 

Під час кристалізації тіло (система) …виділяє енергію у формі тепла. Відповідно, внутрішня енергія тіла (системи) при цьому зменшується.

Процес переходу тіла з твердого стану у рідкий називається плавленням
Цей процес відбувається при незмінній температурі (температурі плавлення).

Кількість теплоти, необхідна для плавлення тіла, залежить від маси тіла та питомої теплоти плавлення.

Питома теплота плавлення показує, яку кількість теплоти необхідно надати тілу масою 1 кг, щоб повністю розплавити його за температури плавлення.

Питома теплота плавлення позначається літерою λ і в Міжнародній системі вимірювальних одиниць  СІ вимірюється у джоулях, поділених на кілограм (Дж/кг).

Для того щоб знайти кількість теплоти, яка необхідна для плавлення тіла, треба масу тіла помножити на його питому теплоту плавлення:

Q λ·m

Слід памятати, що під час плавлення тіло поглинає теплоту. Відповідно, внутрішня енергія тіла при цьому збільшується.

Процес тверднення починається із утворення центрів кристалізації