середа, 3 квітня 2019 р.

Чорний ящик ("зірочка" - "трикутник")

Перетворення з’єднання «трикутник» в еквівалентне з’єднання «зірочка» і  навпаки
   Готуємось до заліку...   


З’єднання трьох опорів, які створюють сторони трикутника - з’єднання  «трикутник»  (мал. 1), а з’єднання трьох опорів, що має вигляд трипроменевої зірки називають з’єднання «зірка» (мал. 2).У вузлах 1, 2, 3  трикутник з опорами R12, R23R13  і зірка R1, R2R  - з’єднуються з рештою частинами кола, яка  на малюнку не показана. Згідно першого закону Кірхгофа та закону Ома можна вивести розрахункові формули для переходу від трикутника до зірки і навпаки.


За відомими опорами трикутника R12, R23R13   розраховуються опори зірки R1, R2R:
Відповідно за відомими опорами зірки R1, R2R розраховуються опори трикутника R12, R23R13 :


ЗАДАЧА
Розв'язання: Прочитай умову задачі. Спробуй роз'вязати самостійно. Якщо не вдається, то ознайомся з розв'язком. Закрий вкладку, спробуй розв'язати по пам'ятi...