вівторок, 2 квітня 2019 р.

"0"-метод

Компенсаційний метод вимірювання е.р.с.
    Готуємось до заліку


Розглядаючи на уроці місткову схему ми побачили спосіб визначення невідомого опору. А чи можливо придумати спосіб, щоб визначати електрорушійну силу (е.р.с.) джерела електричного струму? Розглянемо як цю проблему можна вирішити.


Два джерела з Е(1) та Е(2), одне з яких невідоме, включено назустріч оде до одного. В коло ввімкнуто також гальванометр та реостат. Пересуваючи повзунок реостата, знаходимо таке положення, при якому покази гальванометра дорівнюватимуть нулю.

І(г)=0

Записуючи друге правило Кірхгофа для контура 1 та контура 2 отримаємо:


З останнього виразу знаходимо:Останнє співвідношення і лежить в основі визначення е.р.с. за допомогою компенсаційного методу.  Зауважу, що отримане співвідношення не залежить від внутрішніх опорів джерел та від інших опорів схеми, а визначається лише опорами ділянки кола, до яких підключаються джерела.

Ознайомся з нуль-методом вимірювання е.р.с. Зрозумій його. Перевір своє вміння записувати правила Кірхгофа.