неділя, 30 грудня 2018 р.

Лід (те що не знайдеш в підручнику)

  Густина, теплопровідність 
та теплоємність льоду
 в таблицях 


 Густина, теплопровідність та теплоємність льоду 
в залежності від температури

В таблиці наведено значення густини, теплопровідності та теплоємності льоду в залежності від температури в інтервалі від 0 до -100°С.

З таблиці видно, що з пониженням температури питома теплоємність льоду зменшується, а значення теплопровідності та густини льоду зростає.

Значення питомої теплоємності льоду при 0°С становить 2050 Дж/(кг·град). При зменшенні температури льоду до -100°С його питома теплоємність зменшується в 1,45 рази. Теплоємність льоду вдвічі менша за теплоємність води.

З таблиці видно, що лід є кращим провідником тепла ніж вода – він може проводити в 4 рази більше тепла за воду при однакових граничних умовах.

Цікавим є той факт, що значення густини льоду є меншою за значення густини води, однак з пониженням температури густина льоду зростає і при наближенні до абсолютного нуля прямує до значення близького до густини води.


Теплофізичні властивості льоду та снігу


В таблиці наведено наступні властивості льоду та снігу: густини льоду, теплопровідності льоду та снігу, питома теплоємність льоду та коефіцієнт температуропровідності.

Тиск насиченої пари


В таблиці наведено значення тиску насиченої пари льоду при сублімації в залежності від температури в інтервалі від 0,01°С до -80°С. 

З таблиці видно, що зі зменшенням температури льоду тиск її насиченої пари зменшується.