вівторок, 2 жовтня 2018 р.

Динаміка

 Закони Ньютона
конспект

  • Під інерцією розуміють властивість тіл зберігати свою швидкість по величині та напрямку або стан спокою при відсутності дії зі сторони інших тіл.
  • Під дією інших тіл дане тіло, намагаючись зберегти свій попередній стан, змінює попереднє значення швидкості не відразу, а поступово.
  • Системи відліку в яких виконується закон інерції називають інерціальними системами відліку (ІСВ).
  • У всіх інерціальних системах відліку (ІСВ) закони механіки однакові (всі ІСВ рівноправні) –  принцип відносності Галілея.

Перший закон Ньютона:

Існують інерціальні системи відліку відносно яких тіла зберігають свою швидкість сталою, коли на них не діють інші тіла або дія інших тіл скомпенсована.


Фізичний зміст першого закону Ньютона:

  • закон постулює існування ІСВ, а за своєю сутністю є законом інерції.

Другий закон Ньютона 

(встановлений на основі узагальнення численних експериментів):


Сила, котра діє на тіло масою m змінює його швидкість за час Δt на величину Δv:
F = m∙Δv/Δt

Фізичний зміст другого закону Ньютона:
  • - сила, як міра взаємодії тіл, є причиною зміни руху тіл;
  • - інертна та гравітаційні маси тіла рівні між собою.

Особливості другого закону Ньютона: 


1. другий закон Ньютона виконується лише в ІСВ;

2. другий закон Ньютона справедливий для сил любої природи;

3. сила є причиною зміни швидкості руху тіла, або системи тіл;
4. у випадку дії на тіло декількох сил, другий закон Ньютона записують так: 
FR = m∙Δv/Δt, 
де FR = F1 + F2 + F3 + …-векторна сума сил, котрі діють на тіло;
5. якщо (F = 0) → (Δv = 0) → (v = const);
Останній запис є першим законом Ньютона.

Третій закон Ньютона:
Для довільних двох взаємодіючих тіл сила F21, з якою перше тіло діє на друге, рівна по величині і протилежна за напрямком силі F12, з якою друге тіло діє на перше
F21 = - F12
(сили F21, F12 додавати не можна, оскільки вони прикладені до різних тіл).

Фізичний зміст третього закону Ньютона:

  • В природі всі сили виникають парами і кожна пара сил є однієї природи.

Особливості третього закону Ньютона:

1. сили, як міра взаємодії тіл, завжди виникають парами;
2. сили, пов’язані третім законом Ньютона є однієї природи;
3. сили, пов’язані третім законом Ньютона не зрівноважуються, оскільки прикладені до різних тіл;
4. третій закон Ньютона справедливий для сил любої природи;
5. третій закон Ньютона виконується у ІСВ.