понеділок, 30 березня 2020 р.

Сили та системи тіл

Класифікація сил та систем
вартує пригадати...


Сила – це векторна фізична величина, яка є характеристикою міри взаємодії між тілами.

У природі зустрічається безліч найрізноманітніших сил: сила Ампера, сила Лоренца, сила кулонівської взаємодії, сила Коріоліса, неінерціальні сили, доцентрова сила, сила Архімеда, сила тяжіння, сила пружності, вага тіла, сила Всесвітнього тяжіння, і т. д. 

Проте видів взаємодій існує лише чотири: 
гравітаційна, 
електромагнітна, 
сильна та 
слабка. 
І кожна сила зі всього різноманіття сил визначає лише якусь з цих чотирьох взаємодій.

Сили поділяють на:

1. потенціальні (консервативні) та

2. непотенціальні (неконсервативні).Потенціальними називають сили, робота яких залежить лише від початкового та кінцевого положень і не залежить від форми траєкторії. Робота по замкненому контурі потенціальних сил завжди дорівнює нулеві. Приклади таких сил: сила тяжіння, сили пружності.

Непотенціальними називають сили, робота яких залежить від форми траєкторії. Робота таких сил по замкненому контурі відмінна від нуля. Прикладом таких сил є сили тертя та сили опору.

Система тіл.

Консервативною системою тіл називають таку систему, в якій внутрішні та зовнішні сили, які діють на систему є потенціальними.
Неконсервативною системою тіл називають таку систему, в якій діють потенціальні та не потенціальні сили.

Д.З.

1.  Яку систему тіл називають замкнутою консервативною системою?

2.  Яку систему тіл називають замкнутою неконсервативною системою?

Доцільно прочитати: