пʼятницю, 20 листопада 2020 р.

Рівняння Клапейрона-Менделєєва


Рівняння стану ідеального газу


Урок-лекція у ЛФМЛ

1. Рівняння Клапейрона-Менделєєва - рівняння стану ідеального газу. 
2. Газові закони (інші формулювання). 
3. Стала Больцмана. 
4. Графіки ізопроцесів. 
5. Суміш газів. Закон Дальтона. 
6. Нормальні умови. Фізичний зміст універсальної газової постійної. 
7. Рівність коефіцієнтів тиску та об'єму (доведення). 
8. Савченко: 5.5.11; 5.5.12.