пʼятниця, 22 березня 2019 р.

ККД

ККД електричної схеми
    Готуємось до заліку


Розглянемо схему, котра складається із джерела струму, з внутрішнім опором r, та ввімкненому послідовно опору навантаження R.

Відомо,  що потужність, котра виділяється, а отже і споживається, у зовнішній ділянці кола шукаємо за формулою:

Називатимемо цю потужність корисною


Потужність, яка виділяється на джерелі струму шукається за формулою:
Цю потужність називають втраченою, оскільки вона зумовлена лише конструкцією самого джерела і повпливати на неї ми не маємо змоги.
 Розглядають повну потужність джерела, котра дорівнює сумі корисної та втраченої потужностей:

Знайдемо коефіцієнт корисної дії (к.к.д.) нашої схеми. Згідно означення  
к.к.д. називають відношення корисної роботи (повної потужності) до всієї затраченої роботи (повної потужності)
З врахуванням вище згаданих формул:


З останнього співвідношення видно, що к.к.д.<1 (завжди); к.к.д.=0 коли І=0 (коло розімкнуте), або коли І=Е/r –випадок короткого замикання. В останньому випадку вся енергія виділяється у джерелі, що може призвести до небажаних наслідків.  Наостанок наводжу графік к.к.д. джерела від зміни величини опору навантаження.


Часто джерела Е.Р.С. знаходяться на значній відстані від споживача електроенергії. При значній довжині лінії передачі електричної енергії необхідно враховувати розхід потужності на нагрівання з’єднувальних провідників. В цьому випадку , потужність у зовнішньому колі складається із потужності P(к), котра виділяється на споживачі і потужності P(л), втраченої на лінії передачі. 
К.К.Д. лінії передачі називається величина відношення потужності, спожитої опором навантаження , до всієї потужності , котру віддає джерело у зовнішнє коло:  
к.к.д. = P(к)/P,  де P = P(к) + P(л).

Можна показати, що доля втрат в лінії передач прямо пропорційна передаваній потужності, опору лінії передач і обернено пропорційна квадрату напруги на вході в лінію передач. Саме цим пояснюється, чому при передачі електроенергії на велику відстань використовують саме високу напругу.


Доцільно прочитати: