понеділок, 19 жовтня 2020 р.

ДЗ №2 (10 клас)


Механічні хвилі
Домашнє завдання №2 (ДЗ №2) 
10 клас
  Якісні задачі  
ДЗ №2 виконати та здати у суботу 24.10.2020 р. в класрум до 9.00

Залік  вже ...скоро

1.  В яких середовищах можуть поширюватись поперечні і поздовжні механічні хвилі?
2.  Що більше впливає на швидкість хвиль у повітрі: а) тиск; б) температура;  в) частота коливань джерела хвиль?
3.  Чому дорівнює мінімальна відстань у біжучій хвилі між точками середовища, які: а)коливаються у фазі; б) мають v1 = -v2?
4.  Чому дорівнює кут  між напрямом перенесення енергії хвилею і лінією, по якій напрямлені швидкості частинок середовища?
5.  По якому напрямі хвиля переносить енергію, якщо швидкість частинки середовища напрямлена так, як показано на малюнку 1?
Мал. 1
6.  Скільки разів за один період коливання кінетична енергія дорівнює потенціальній для: а) маятника; б) частинок середовища в біжучій хвилі?
7.  У повітрі звук поширюється з частотою 333 Гц. Яка довжина хвилі?
8.  Яка буде мінімальна відстань між двома сусідніми максимумами, якщо інтерферують хвилі однакової частоти від двох точкових джерел?
9. За яких умов у зоні накладання двох хвиль будуть точки, де часточки  середовища не братимуть участі в коливаннях?
10.  Визначте максимальну довжину стоячої хвилі в шнурку довжиною l, якщо  закріплено : а) один його кінець; б) обидва кінці?
11.  Чи залежить швидкість хвилі від швидкості руху джерела?
12.  На малюнку 2 зображено системи хвиль, утворені джерелами А, Б і В. Порівняйте їх швидкості.

Мал. 2
13.  Від якої перешкоди хвиля не може відбитись?
14.  Плоска хвиля падає на межу двох середовищ, які мають однакову густину і різну швидкість поширення хвилі. В якому напрямі поширюватиметься хвиля в другому середовищі (мал. 3)?
Мал. 3

15.  По натягнутому шнуру до стіни поширюється хвиля (див. мал. 4). Як поширюватиметься хвиля  після відбивання від стіни?

Мал. 4

Вказівки до відповідей


1.  Поздовжні – у твердих тілах, рідинах, газах. Поперечні – у тв.тілах і в’язких рідинах. 
2.  а), в) не впливають; б) v пропорційне T1/2, де Т – температура газу. 
3.  а) λ; б) безмежно малою. 
4.  Кут дорівнює нулю для поздовжніх хвиль і 90° для поперечних. 
5.  Вгору. 
6.  а) 4 рази; б) вони весь час дорівнюють одна одній. 
7.  λ = 1м. 
8.  λ/2. 
9.  Якщо: а) ν1 = ν2; б) А1 = А2; в) однаковий напрям коливань. 
10.  а) 4l; б) 2l. 
11.  Ні. 
12.  va < vб < vc. 
13.  Від перешкоди, котра переміщується зі швидкістю хвилі в тому ж напрямку. 


Мал. 3.1
14. Мал. 3.1
Мал. 4.1
15. Мал. 4.1
Доцільно прочитати:

Бажаю успіху!