неділю, 20 грудня 2020 р.

ДЗ №11 (10 клас)

Молекулярна  (статистична) фізика

Домашнє завдання №11
ДЗ №11  виконати, акуратно оформити з поясненням 
та здати в СередУ 30.12.2020 року 
до першого уроку в класрум


682. Балон місткістю 16,6 л був наповнений киснем при температурі 27°С. Після того як частину кисню витратили, тиск у балоні знизився на 3×105 Па. Скільки кисню було витрачено? Молярна маса кисню 0,032 кг/моль, R = 8,3 Дж/(моль×К).
683. Кисень при температурі 87°С і тиску 3×105 Па займає об’єм 24,9 л. Яка його маса? Молярна маса кисню 0,032 кг/моль, R = 8,3 Дж/(моль×К).
684. Манометр на балоні з газом у приміщенні з температурою t = 15°С показує надлишковий тиск Р = 140 кПа. На вулиці покази манометра зменшились на DР = 20 кПа. Визначте абсолютну температуру повітря на вулиці. Атмосферний тиск 105 Па.

685. Відкриту пробірку з повітрям при тиску Р1 повільно нагріли до температури t1, потім герметично закрили й охолодили до температури t2 = 14°С. Тиск при цьому знизився до Р2 = 0,7Р1. До якої температури була нагріта пробірка? Тепловим розширенням пробірки знехтувати. Результат навести за шкалою Кельвіна.
686. Газ, що займав при температурі Т1 = 400 К і тиску Р1 = 0,1 МПа об’єм V1 = 2 л, ізотермічно стискають до об'єму V2 і тиску Р2, потім ізобарно охолоджують до температури Т3 = 200 К, після чого ізотермічно збільшують об'єм до V4 = 1 л. Визначити кінцевий тиск Р4 (у кПа).
687. У балоні місткістю 8,3 л є 0,5 кг вуглекислого газу. Балон витримує тиск до 5×106 Па. При якій абсолютній температурі балон вибухне? Молярна маса вуглекислого газу 0,044 кг/моль, R = 8,3 Дж/(моль×К).
688. У скільки разів густина кисню (О2) більша, ніж густина метану (СH4) за однакових умов? Молярна маса кисню 0,032 кг/моль, молярна маса метану 0,016 кг/моль.
689. У балоні міститься газ при температурі 24°С. У скільки разів знизиться тиск газу, якщо 40% його вийде з балона, а температура при цьому знизиться на 22°С?
690. Яка маса повітря в кімнаті об'ємом 83 м3 при температурі 27°С і тиску 1,2×105 Па? Молярна маса повітря 0,029 кг/моль, R = 8,3 Дж/(моль×К).
691. При збільшенні абсолютної температури ідеального газу вдвічі тиск його збільшився на 25%. У скільки разів при цьому збільшився об'єм газу?
692. При зменшенні об'єму газу вдвічі тиск його збільшився на 120 кПа, а абсолютна температура підвищилась на 10%. Яким був початковий тиск (у МПа)?
693. При температурі 27°С тиск газу в закритій посудині становив 75 кПа. Яким буде тиск (у кПа) газу при температурі -13°С?
694. Який об’єм (у л) займає газ при 77°С, якщо при 27°С його об’єм становив 6 л? Вважати, що тиск газу сталий.
695. Якою була початкова температура повітря (за шкалою Цельсія), якщо при нагріванні його на 3 К об'єм повітря збільшився на 1%? Тиск повітря сталий.
696. Яка маса m повітря (у кг) вийде з кімнати об'ємом V = 74,7 м3 при підвищенні температури від 290 К до 300 К при нормальному атмосферному тиску Р0 = 105 Па? Молярна маса повітря 0,029 кг/моль, R = 8,3 Дж/(мольЧК).
Бажаю успіху!