середу, 29 квітня 2020 р.

Розв'язуємо задачу разом

     Савченко 2.7.24 (вказівки до розвязку)     
спробуйте осилити задачу, або хоча би зрозуміти фізику... вказівки до розвязку


 

Оскільки обруч повертається в початкове місце – місце старту, то його кінцева швидкість дорівнює початковій:    

 vk = vп – v (абсолютні значення).

Із другого закону Ньютона для обертового руху маємо:

(M = Jβ)    (μmgR = mR2(ω0 – ω)/t)    (μgt = R(ω0 – 2v/R))                                   (1)


Із другого закону Ньютона для поступального руху отримаємо:

(Fт = ma)    (μmg = mv/t)    (μgt = v)                                                                            (2)

Із формул (1) та (2) знаходимо:  

 ω0 = 3v/R,

 а шукана умова набуватиме вигляду
    
  ω0  3v/R.

Завдання: 
спробуйте правильно обгрунтувати значення кінцевої кутової  швидкості  обруча. 

Бажаю успіху!