середа, 15 січня 2020 р.

Вільне падіння

Кінематика руху точкових тіл під впливом Землі 
(g = const)
ПРИНЦИП НЕЗАЛЕЖНОСТІ РУХІВДосліджуючи вільне падіння тіл Галілео Галілей (1564-1642) встановив:

  • для всіх тіл, що вільно падають, прискорення однакове і дорівнює 9,81 м/с2;
  • прискорення вільного падіння напрямлено вертикально вниз, задаючи вертикаль;
  • прискорення вільного падіння не залежить від напрямку руху, швидкості тіла, маси тіла його форми та розмірів;
  • прискорення вільного падіння залежить від географічної широти, висоти та неоднорідностей земної кулі.


Приклад 1
Рух тіла, кинутого вертикально вгору з початковою швидкістю  
Приклад 2
Рух тіла, кинутого вертикально вгору з початковою швидкістю з висоти h

Метод оборотності:

оскільки розглядувані вище рухи є симетричними, то для спрощення розв'язку , інколи зручно розглядати рух у протилежному напрямі.


Приклад 3
Рух тіла, кинутого горизонтально з початковою швидкістю з висоти h

Принцип незалежності рухів:

  • Рух тіла, кинутого горизонтально можна розглядати як сукупність двох незалежних рухів: по осі Ох та по осі Оу.
  • В горизонтальному напрямку тіло рухається рівномірно.
  • У вертикальному напрямку тіло рухається рівноприскорено.

Приклад 4
Рух тіла кинутого під кутом до горизонту з початковою швидкістю 

Доцільно прочитати: