вівторок, 17 вересня 2019 р.

Сферичне дзеркало

Сферичне дзеркало - побудова зображень (конспект)

Сферичним дзеркалом називають акуратно відполіровану металеву поверхню шарового сегмента.

1. Вгнуте сферичне дзеркало
Вгнуте сферичне дзеркало

 
F- фокус дзеркала, С - центр дзеркала; Р - полюс дзеркала ; ГОВ - головна оптична вісь.
2.Опукле сферичне дзеркало

ГОВ - головна оптична вісь сферичного дзеркала;
Р - полюс сферичного дзеркала
С - оптичний центр сферичного дзеркала
F - головний фокус
- радіус   дзеркала                              
F = R/2

Хід променів, побудова зображень справедливі лише для параксіальних променів.
(ПАРАКСІАЛЬНИМИ називатимемо промені, котрі проходять близько до головної оптичної осі).


Правила побудови зображень предмета в сферичному дзеркалі.

1. Промінь, падаючий на сферичне дзеркало паралельно ГОВ, відбивається від нього, і проходить через головний фокус.
2. Промінь, котрий проходить через оптичний центр сферичного дзеркала, відбивається від нього, і проходить по тому самому шляху.
3. Промінь, котрий падає на сферичне дзеркало, попадаючи в полюс, відбивається ним (дзеркалом) під тим самим кутом.
4. Промінь, котрий падає на сферичне дзеркало, і проходить через головний фокус, відбивається ним, і проходить паралельно ГОВ.


Формула сферичного дзеркала


Із подібних трикутників (в кольорі):                      d/AB = f/A1B1

Із подібних трикутників (BPA) та (PA1B1):           F/AB = (f – F)/A1B1

Із отриманих співвідношень отримуємо:               1/F = 1/d + 1/f

1/d + 1/f = 1/F = 2/R
Характер та положення зображення предмета у вгнутому дзеркалі

Вгнуте дзеркало  1. 2R > d > F    

           

          


Зображення      
- дійсне;                          
- перевернуте;                          
- збільшене.
  2.  d > 2F  


Зображення
- дійсне;
 -перевернуте; 
- зменшене.

 3. F >        


        

Зображення
- уявне; 
- пряме; 
- збільшене.


4. Зображення предмета в опуклому дзеркалі. 
Зображення:
- уявне;
- пряме;
- зменшене.Практичне використання:

Основна властивість сферичного (точніше параболічного) дзеркала полягає в тому, що воно збирає паралельний пучок променів в одну точку, яка називається фокусом.
Використати дану особливість можна у сонячній печі.
Сферичне дзеркало та його основна властивість.