субота, 12 лютого 2022 р.

Комбінована задача

  Квантова оптика
 задача 


Електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі 0.3 мкм падає на фотоелемент, котрий знаходиться в стані насичення. Відповідна спектральна чутливість фотоелемента J = 4.8 мА/Вт. Знайдіть вихід фотоелектронів, тобто число електронів, які припадають на кожен падаючий фотон.