четвер, 17 грудня 2020 р.

Перше начало термодинаміки


Перше начало термодинаміки  в таблиці


Характеристики термодинамічних процесів в газах

***
 ***

Назва термодинамічного процесу

Ізохоричний  процес
Ізобаричний процес
Ізотермічний процес
Адіабатичний процес
Умова 
протікання процесу
  
V = const
  
P = const
     
T = const
   
ΔQ = 0
Зв'язок 
між
параметрами стану
   
p/T = const
   
V/T = const
     
pV = const
   pVγ = const

   pTγ/(1-γ) = const

   VT1/(1-γ) = const
Робота
в даному термодинамічному процесі
   
ΔA = 0ΔA = pΔV
A=p(V2 – V1)

ΔA = νRT∙ln(V2/V1)
 ΔA = -ΔU

 A = cv∙(T1 – T2)

 A = νRT1/(γ-1)∙
[1-(V1/V2)(γ-1)]
Кількість теплоти, отримана в ході процесу
   ΔQ = cvΔT

 ΔQ = cv(T2 – T1)
   ΔQ = cpΔT

 ΔQ = cp(T2 – T1)
     
 ΔQ = ΔA
      
ΔQ = 0
Зміна 
внутрішньої енергії
  
ΔU = ΔQ
   
ΔUcvΔT
     
 ΔU= 0
   
 ΔU = - ΔA = =cvΔT

Теплоємність


 Cv = νR/(γ-1)

Cp= νγR/(γ-1)
    
CT = +/-

Cад = 0

Доцільно прочитати: