середу, 1 травня 2019 р.

ДКР №11-2

Домашня Контрольна Робота 
№11/2 семестр
На середу 08.05.2019 р.


  • ДКР №11-2 здати із відповідним оформленням (кожна задача оформлена з поясненням) в середу 8.05.2019 р. до першого уроку.
  • На титульному (першому) листку ДКР-ки написати коди правильних відповідей.

Бажаю успіху!