неділя, 19 травня 2019 р.

Якісні задачі по магнетизму (ДЗ №10)

30 якісних задач по магнетизму для 8-го класу
Готуючись до заліку: 
ДЗ №10 (на середу 29.05.2019 р.)1.  Через складений удвоє гнучкий провід пропускають постійний електричний струм. Як поводитиметься при цьому провідник?

2.  Як взаємодіють між собою провідники, котрі живлять тролейбус третього маршруту?До задачі 2
3.  В що перетворить блискавка громовідвід, виготовлений з трубки, після прямого влучання? Чому?

4.  Чи стала густина струму в усіх точках поперечного перерізу суцільного провідника зі сталим струмом?

5.  Як поводитиметься в магнітному полі Землі виток з великим струмом, підвішений на: а) екваторі, б) на полюсі?

6.  Чи деформується соленоїд, якщо по ньому пропускати струм? Відповідь пояснити.

7.  На одному кінці залізного стрижня розташований південний полюс. Який полюс на другому кінці?

8.  Чому гвіздки притягуються тільки до кінців підковоподібного магніту?

9.  Чи можуть силові лінії: а) мати розриви; б)дотикатись; в) перетинатись; г) мати форму, близьку до квадратної; д) мати трикутну форму? 

До задачі 10


10.  Чи правильно зображено магнітне поле провідника зі струмом?

11. Напруга, прикладена до провідника, збільшилась у к раз. Як зміниться при цьому вектор індукції магнітного поля В поблизу провідника?

12.  На якій із схем правильно зображено лінії магнітної індукції двох протилежно напрямлених однакових постійних струмів?До задачі 12

13.  По двох довгих паралельних провідниках проходять сталі струми. Чи завжди між ними є точка, де В=0?

14.  На картонний циліндр намотали по спіралі один шар витків дроту, і, щоб підсилити магнітне поле, намотали другий шар витків, рухаючись до початку. Чи досягли бажаного?

15.  Як відрізняються Мmax для двох однаково орієнтованих у магнітному полі Землі витків зі струмом, якщо в к раз відрізняються їх а) сили струмів; б) площі; в) радіуси витків?

16.  Відстань між двома паралельними струмами зменшилась у к раз. Як змінилась сила взаємодії між провідниками?

17.  Чому дорівнює магнітна індукція в центрі куба, в одну вершину якого входить струм І?   

До задачі 17
18.  Заряджена частинка рухається у вакуумі прямолінійно. Чи означає це, що магнітне поле відсутнє?

19.  Чи може сила Ампера зрівноважити силу тяжіння в провіднику, розміщеному: а) вертикально, б) горизонтально?

20.  В якому напрямі – на схід чи на захід – повинен проходити струм у горизонтальному проводі, щоб він висів нерухомо?

21.  Чи порушиться рівновага сил тяжіння та Ампера, якщо у к раз збільшити діаметр провідника при сталій густині струму?

22.  Чи змінилася б сила Ампера, якби у провіднику рухалися не тільки електрони, але й іони?

23.  Яке стаціонарне поле – електричне чи магнітне – може збільшувати модуль швидкості заряду?

До задач 29,30
24.  Чи впливатиме сторонній магніт на зображення картинки в телевізорі?

25.  При якому напрямі швидкості частинки найлегше досягають поверхні Землі?

26.  Чи зміняться параметри траекторії зарядженої частинки в магнітному полі, якщо магнітна індукція зросте в к раз?

 27.  Як потрібно змінити прискорюючу напругу, щоб зберегти радіус траекторії частинок при збільшенні в к раз їх: а) маси; б) заряду?

28.  Де найчастіше спостерігаються полярне сяйво?

29.  Частинка з параметрами (q, m, v) влітає в область магнітного поля (α = 90˚). Якою буде траекторія частинки?

30.  Як зміниться траекторія частинки,  якщо  вона  влітатиме під кутом   α = 30˚, а її швидкість зросте в два рази?

 Короткі відповіді:

1.  Провідник деформується в кільце.
2.  Притягуються.
3.  В стрижень.
4.  Максимальна густина буде в центрі.
6.  Так.
7.  Північний або південний, в залежності від того, як його намагнітили.
8.  На полюсах найбільша густина ліній вектора магнітної індукції.
9.  Ні; ні; ні; так; так.
10.  Ні.
11.  Магнітна індукція зросте в к раз, якщо опір провідника сталий.
12.  в.
13.  Ні.
14.  Ні.
15.  а) і б) в к раз; в) у к2 раз.
16.  Зросла у к раз.
17.  0
18.  Ні.
19.  Можливо у випадку б).
20.  На схід.
21.  Не порушиться.
22.  Сила Ампера зросте.
23.  Електричне.
24.  Так.
25.  Коли частинки рухаються вздовж лінії вектора магнітної індукції.
26.  Радіус траекторії і період руху зменшаться в к раз.
27.  а) зменшити в к раз; б) збільшити в к раз.
28.  Найчастіше полярні сяйва спостерігаються над кільцевою зоною, яка проходить по лінії полярного кола. Це зумовлено тим, що саме в цій зоні густі потоки частинок досягають верхніх шарів атмосфери і збуджують інтенсивне світіння атомів та молекул.
29.  Півколо.
30.  Частинка вилетить з області магнітного поля під кутом 30˚.