четвер, 14 березня 2019 р.

Балістичний гальванометр

Балістичний гальванометр

Демонстраційний гальванометр

     Дія багатьох електровимірювальних приладів, котрі ми використовуємо на уроках фізики, здебільшого має магнітоелектричний тип. Вона ґрунтується на тому, що рамка, через яку проходить електричний струм,  обертається у полі зовнішнього постійного магніту. Позначка ( рис. 1 ) на шкалі приладу свідчить, що це прилад магнітоелектричної дії.

рис.1
             Основним магнітоелектричним приладом є гальванометр – високочутливий прилад, котрий використовується для вимірювання слабких струмів та інших електричних величин. Стрілковий гальванометр складається з котушки ( рамки )  із тонкого дроту, котра може обертатись між полюсами постійного магніту. При пропусканні струму котушка намагається змінити свою орієнтацію в зовнішньому магнітному полі. По величині кута відхилення і роблять висновок щодо вимірювальної величини.

            Одним із різновидів даного приладу є балістичний гальванометр. Прикріплюючи до рамки додаткові вантажі, збільшується при цьому період коливання рухомої частини. 
Особливість цього приладу полягає в тому, що при проходженні через нього імпульсів струму, тривалість яких значно менша періоду коливань рамки, максимальне відхилення стрілки від положення рівноваги є пропорційне заряду q, котрий пройшов через гальванометр. Отже, якщо за допомогою гальванометра можна вимірювати силу струму та визначати її напрям, то за допомогою балістичного гальванометра можна вимірювати заряд ( наприклад, визначати заряд деякого конденсатора; або порівнювати ємності тих же конденсаторів )*.
            Зауважу, що рамка гальванометра намотується із тонкого провідника, і через неї не можна пропускати великі струми. Тому гальванометр не можна включати в звичайне коло постійного струму, щоб не допустити перегоряння рамки. Для вимірювання струму I в колі використовують  амперметри, котрі являють собою зєднання гальванометра з включеним до нього паралельно малим опором, котрий називають шунтом. А вмикаючи послідовно з гальванометром дуже великий додатковий опір, можна зменшити струм, котрий проходить через прилад, і використовувати його як вольтметр.
            Прилади магнітоелектричної системи володіють високою чутливістю, проте придатні лише для вимірювання постійних струмів. В зв’язку  з цим, у вимірювальній техніці використовується ряд інших систем приладів, придатних для вимірювання як постійних так і змінних струмів. 

Це прилади:
-         електромагнітної системи,
-         теплової системи,
-         електродинамічної системи.

блок-схема гальванометра

*Конденсатором називають прилад, котрий служить для накопичення енергії (заряду). 

     Доцільно прочитати: