пʼятниця, 31 серпня 2018 р.

SI,СГС

Міжнародна система одиниць – SI, система одиниць – СГС

         
Сто тридцять шість років тому, 20 травня 1875 року, представниками 17 –ти промислово розвинутих країн було підписано «Дипломатичний документ метричної конференції». Цим документом виявлялося бажання забезпечити міжнародну уніфікацію та вдосконалення метричної системи. Зтого часу будь-які виміри, зроблені в одній країні, були зрозумілими і в інших країнах. Досить важко відшукати ще один такий міжнародний документ, який би діяв так само довго. Одним із його позитивних наслідків було сприяння в розробці і прийнятті в 1960 році Міжнародної системи одиниць – SI (СІ).
         
Деякі питання цієї системи одиниць вже було розглянуто раніше в публікаціях цього блогу (бажано з цим ознайомитись). Зауважу, що розмірність довільної фізичної величини відображає її зв'язок з величинами, прийнятими за основні при побудові системи одиниць. Міжнародна система одиниць (СІ) включає сім основних одиниць: метр, кілограм, секунда, ампер, моль, кельвін та кандела. Проте існує інша система, котра широко використовується в фізиці – система СГС – основними одиницями якої вибрані сантиметр, грам та секунда.




Таблиця 1



ВЕЛИЧИНА
НАЗВА
ПОЗНАЧЕННЯ
міжнародне
ПОЗНАЧЕННЯ
українське
СИСТЕМА СГС
1
ДОВЖИНА,
L
метр
m
м
см
сантиметр

2
МАСА,
М
кілограм
kg
кг
г
грам

3
ЧАС,
Т
секунда
s
с
с
секунда

4
СИЛА СТРУМУ,
І
ампер
A
А
-
5
ТЕМПЕРАТУРА,t
кельвін
K
К
-
6
КІЛЬКІСТЬ
РЕЧОВИНИ,
N
моль
mol
моль
-
7
СИЛА СВІТЛА,
J
кандела
cd
кд
-



Визначення основних величин системи SI

Один метр – це довжина шляху, який проходить світло у вакуумі за проміжок часу 1/299792458c.

Кілограм – це одиниця маси, котра дорівнює масі міжнародного еталона одного кілограма.

Одна секунда – це час котрий дорівнює 9192631770 періодам випромінювання, котрі відповідають відповідному переходу між двома надтонкими рівнями основного стану атома цезію – 133.

Один ампер – це сила незмінного струму, котрий при проходженні по двох паралельних прямолінійних провідниках безмежної довжини і маленького поперечного перерізу, розміщених у вакуумі на відстані 1м один від одного, викликав би на кожній ділянці провідника довжини 1м силу взаємодії, рівну 2• 10-7 Н.

Кельвін – це одиниця термодинамічної температури, рівний 1/273,16 частині термодинамічної температури потрійної точки води.

 Моль – це кількість речовини системи, котра містить стільки структурних елементів, скільки міститься атомів у вуглеці – 12 масою 0,012кг. При використанні моля структурні елементи можуть бути атомами, молекулами, іонами, електронами або іншими частинками або специфікованими групами частинок.

Кандела – це сила світла в заданому напрямку джерела, котре випромінює монохроматичне випромінювання частотою 540• 1012Гц, енергетична сила світла якого в цьому напрямку дорівнює 1/683 Вт/cр.



Еталон маси